”Kivistön kansakoulu Seinäjoella on maakuntamme uudenaikaisin” otsikoi Vaasa-lehti tammikuussa 1955. Uuden silloisen Kivistönmäen kansakoulun rakentaminen aloitettiin vuoden 1954 maaliskuussa. Koulutyö aloitettiin uudessa talossa jo seuraavan vuoden tammikuussa, vaikka juhlasaliosa valmistui vasta kuun lopussa.

Kirjoituksessa kehutaan koulun kaunista sijaintia ja nykyaikaista varustusta. ”Pulpetit ja erilaiset tuolit ovat tehty sellaisiksi, että oppilaiden ryhtivirheet jäisivät mahdottoman olemattomiksi. Luokat ovat neliön muotoisia ja aulain osat ovat lamelleina tietyllä tarkoituksella estämässä ovella syntyviä ahtaumia, kun oppilaat purkautuvat luokistaan.”

Koulumme oli siis suunniteltu toiminnalliseksi. Lomittain asetellut luokat vähensivät myös käytävämelua.

Koulun alkuperäiset suunnitelmat syntyivät arkkitehtipariskunta Martta ja Ragnar Ypyän toimistossa Helsingissä. Rakennuksen lujuuslaskelmat teki DI Sulo Rahtu Helsingistä.

Ragnar Ypyä toimi aikoinaan Viipurin kaupunginarkkitehtina. Puoliso Martta Martikainen- Ypyä työskenteli muun muassa Puolustusministeriön rakennustoimiston arkkitehtina. Sotien jälkeen pariskunnalla oli arkkitehtitoimisto Tukholmassa ja Kööpenhaminassa.

Kivistön koulurakennuksesta löytyy yhä suunnittelijoilleen ominaisia yksityiskohtia. Luokkasiiven ja juhlasalin epäsymmetriset ja jyrkät kattopinnat toistavat viistoa kattomuotoa, jota Ypyät käyttivät muunnellen monissa suunnittelukohteissaan.

Luokkasiivestä rakennettiin aluksi vain ensimmäinen osa. Oppilasmäärän kasvaessa koulua laajennettiin kuuden luokan ja varastotilojen verran 1960-luvun loppupuolella. Koulun pihapiiriin suunniteltiin myös rivitalo opettajien asunnoiksi, mutta se jäi toteutumatta. Talonmiehen asunto tosin rakennettiin jo ensimmäisessä vaiheessa. Nykyisin sen paikalla on tekstiilikäsityön luokka.

Koulun peruskorjaus valmistui vuonna 2009. Koulu siirtyi remontin ajaksi lukuvuodeksi 2008 -2009 väistötiloihin Kiinteistö Oy Simunaan entisen Koskenalan mielisairaalan tiloihin. Oppilaat kuljetettiin Kivistön koulun kentältä busseilla Simunaan. Aamuisin ajettiin kolme vuoroa ja iltapäivisin samoin.

Koulumme aloitti uusituissa tiloissa elokuussa 2009. Pienet viimeistelytyöt jatkuivat, mutta koulutyö pystyttiin hoitamaan asiallisesti.

Peruskorjauksen pääsuunnittelu oli arkkitehti Matti Keski-Keturin käsialaa. Saimme remontissa kaivattua lisätilaa 276 neliömetrin verran. Tämä tila koostuu ruokalan laajennuksesta ja sen yläpuolelle rakennetusta opettajahuoneesta ja kansliatiloista. Lisätilaa tuli myös Tuomikadun puoleiselle sivustalle rakennetusta hissiosastosta, joka toi kolmanteen kerrokseen tarpeellisen neuvotteluhuoneen. Myös koulun länsipäädyssä olevat wc:t ovat uutta tilaa.

Ilmastointitekniikan vaatimat tilat on sijoitettu ullakkokerroksen korotukseen, joka toistaa alkuperäisten suunnittelijoitten epäsymmetristä ideaa. Opettajahuone- ja kansliatilat sekä ruokalan laajennus erottuvat vanhasta rakennuksesta värityksellään ja ulkoseinäprofiloinnillaan. Myös hissiosasto astuu rohkeasti esiin koulurakennuksen viivasuorasta pohjoispuolen seinäpinnasta.

Raimo Hautanen

Kivistön koulun rehtori

2004 – 2017