Katajalaakson päiväkodin toimintaa ohjaavat Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman arvot: opimme, tunnemme, toimimme ja iloitsemme. Kannustamme lapsia omatoimisuuteen ruokailussa, pukeutumisessa, wc-toiminnoissa ja leikin päätyttyä tavaroiden poiskorjaamisessa. Leikki on tärkein ja lapsille luontainen tapa toimia ja oppia uusia asioita. Myös lasten vapaalle leikille jätetään arjessa riittävästi aikaa. Leikissä sosiaaliset suhteet kehittyvät ja opitaan tärkeitä vuorovaikutustaitoja. Toimimme päivän aikana pienryhmissä lasten ikä ja taidot huomioiden. Pienryhmätoiminnalla mahdollistamme, että jokainen lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Painotamme toiminnassamme oppimista leikin, lasten omien kokemusten ja elämyksellisyyden avulla. Tavoitteenamme on lapsi, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot, joka luottaa omaan osaamiseensa ja iloitsee uuden oppimisesta!