Positiivinen, myönteinen, innostava ja kannustava ilmapiiri luo hyvät edellytykset liikkumisen riemun ja oppimisen ilon synnylle. Kasvattajan heittäytyminen mukaan temmellykseen tuplaa riemua. Reunamon (2020) tutkimuksen mukaan lapset kokevat eniten iloa ja riemua ulkotoiminnassa Seinäjoella.

Lapsi oppii uusia taitoja, kun hänelle tarjoaa motivoivaa, hänen kehityksensä tasoista toimintaa. Kasvattajien tehtävä on opettaa lapselle uusia taitoja. Jos lapsi haluaa kiivetä mm. puolapuulle, ei kielletä tai nosteta häntä, vaan ollaan läsnä, mahdollistetaan, opastetaan, kannustetaan ja turvataan harjoittelu. Jos lapsi kiipeää mm. aidalle, mikä on kiellettyä turvallisuuden takia, kielletään häntä, kerrotaan miksi hän ei voi kiivetä aidalle ja kehotetaan häntä kiipeilemään pihan kiipeilytelineessä, annetaan vaihtoehto kielletylle toiminnalle.

Jos lapsella on motorisen oppimisen vaikeutta, hän ei useinkaan hakeudu leikkeihin ja toimintoihin, joissa liikuntataitoja harjoitellaan. Hänelle osallistuminen ei tuota samalla tavalla nautintoa kuin liikuntataitoja helposti oppivalle lapselle. Kasvattajien täytyykin huomioida, että ohjauksen on oltava erilaista hänen kohdallaan kuin liikkumaan motivoituneen lapsen kanssa. Hyvä tapa motivoida ja opettaa lasta on taitojen pilkkominen osiin ja mielikuvien hyödyntäminen. Kognitiivinen ohjaus auttaa lasta, edetään loogisesti ja vaiheittain eteenpäin, lapsen tahti huomioiden.