Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella

 • hae viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua alkamispäivää
 • akuutissa tilanteessa kaksi viikkoa ennen aloitusta

Samalla hakemuksella haetaan myös

 • esiopetukseen
 • palveluseteliä yksityiseen päiväkotiin
 • siirtoa varhaiskasvatuspaikasta toiseen
 • maksuttomaan leikkitoimintaan (avoin varhaiskasvatus)

Päätös varhaiskasvatuspaikasta tehdään noin kaksi viikkoa ennen aloituspäivää. Kätevimmin perhe saa sähköisen päätöksen saman tien Suomi.fin viestipalvelun kautta. Jos palvelu ei ole käytössä päätös tulee postitse.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen tehdään

 • edellisen kuukauden loppuun mennessä 
 • tällä lomakkeella tai vapaamuotoisesti sähköpostitse varhaiskasvatuspaikan johtajalle

Hoitopaikkatakuu

 • perhe voi keskeyttää varhaiskasvatuksen ennalta määrätyksi ajaksi, jolloin maksua ei peritä
 • keskeytyksen tulee olla vähintään neljä kuukautta ja enintään yksi vuosi
 • varhaiskasvatustarpeen jatkuessa voi palata entiseen paikkaan
 • hoitopaikkatakuuta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella tai ao. lomakkeella siitä yksiköstä, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
 • hoitopaikkatakuun ehdot ja hakemuslomake