Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen siihen asti kunnes menee kouluun.

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella

 • hae viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua alkamispäivää
 • akuutissa tilanteessa kaksi viikkoa ennen aloitusta

Samalla hakemuksella haetaan myös

 • esiopetukseen
 • palveluseteliä yksityiseen päiväkotiin
 • siirtoa varhaiskasvatuspaikasta toiseen
 • maksuttomaan Raviskan leikkipuistoon (avoin varhaiskasvatus)

Päätös varhaiskasvatuspaikasta tehdään noin kaksi viikkoa ennen aloituspäivää. Kätevimmin perhe saa sähköisen päätöksen saman tien Suomi.fin viestipalvelun kautta. Jos palvelu ei ole käytössä, päätös lähetetään postitse.

Tiedustelut: varhaiskasvatus@seinajoki.fi

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen tehdään

 • edellisen kuukauden loppuun mennessä 
 • tällä lomakkeella tai vapaamuotoisesti sähköpostitse päiväkodinjohtajalle tai perhepäivähoidonohjaajalle

Hoitopaikkatakuun käyttäminen

 • perhe voi keskeyttää varhaiskasvatuksen ennalta määrätyksi ajaksi, jolloin maksua ei peritä
 • keskeytyksen tulee olla vähintään neljä kuukautta ja enintään yksi vuosi
 • varhaiskasvatustarpeen jatkuessa voi palata entiseen paikkaan
 • hoitopaikkatakuuta haetaan ao. lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella siitä yksiköstä, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa