Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen siihen asti kunnes menee kouluun.

Varhaiskasvatukseen haetaan eDaisyn kautta

Valitse varhaiskasvatuksen palvelut valikosta: varhaiskasvatushakemus, esiopetusilmoitus, palvelusetelihakemus yksityiseen päiväkotiin tai muutosilmoitus (esim. toive hoitopaikan vaihdosta, osoitteenmuutos, tuntirajan muutos, muu ilmoitus)

  • hae viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua alkamispäivää
  • akuutissa tilanteessa kaksi viikkoa ennen aloitusta

Päätös varhaiskasvatuspaikasta tehdään noin kaksi viikkoa ennen aloituspäivää. Perhe saa sähköisen päätöksen saman tien eDaisyyn.

Tiedustelut: varhaiskasvatus.palveluohjaus@seinajoki.fi

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen tehdään

Hoitopaikkatakuun käyttäminen

  • perhe voi keskeyttää varhaiskasvatuksen ennalta määrätyksi ajaksi, jolloin maksua ei peritä
  • keskeytyksen tulee olla vähintään neljä kuukautta ja enintään yksi vuosi
  • varhaiskasvatustarpeen jatkuessa voi palata entiseen paikkaan
  • hoitopaikkatakuuta haetaan ao. lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella siitä yksiköstä, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa

Suomi.fi-valtuudet ovat käytössämme hakemuspalvelussamme

Alaikäisen lapsen puolesta asiointi estyy, jos

  1. lapsi on sijaishuollossa
  2. lapsella on turvakielto
  3. lapsen toisella huoltajalla on turvakielto
  4. lapsen huollonjaosta on tehty määräys tai sopimus muusta kuin asumiseen liittyen

Mikäli ette pysty käyttämään Suomi.fi valtuutusta, ottakaa yhteyttä varhaiskasvatuksen.palveluohjaajat@seinajoki.fi

Suomi.fi-valtuuksien kansalaisneuvonta (henkilöasiakkaat): https://www.kansalaisneuvonta.fi

Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Jos huoltajalle herää kysymyksiä varhaiskasvatuksen arjesta tai toimintatavoista, kannustamme ensisijaisesti ottamaan asian puheeksi henkilöstön tai tarvittaessa yksikön esimiehen kanssa. Tavoitteena on, että asiat voidaan ratkaista keskustelemalla lasta hoitavan henkilöstön kanssa.

Huoltajalla on kuitenkin mahdollisuus laatia muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta.

“Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä. Muistutus on kirjattava ja käsiteltävä asianmukaisesti ja siihen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä.” (Varhaiskasvatuslaki 54§ 540/2018).

Toimi näin: Täytä Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta -lomake ja lähetä se varhaiskasvatusjohtajalle joko sähköpostin liitteenä tai postitse.