Perusopetuksen kouluilla on monenlaista kansainvälistä toimintaa kotikansainvälisyydestä aina EU-rahoitteisiin liikkuvuushankkeisiin saakka. Jo kansainvälistymisen teemavuosien 2018-2020 tavoitteena oli tukea sekä koulujen oman kansainvälisen toiminnan kehittämistä, että yhdenvertaisia osallistumisen mahdollisuuksia. Yhdenvertaisuus niin koulujen kesken kuin koulujen sisällä onkin keskeinen kansainvälisen toiminnan kehittämiskohde ja perusopetuksen kansainvälisen toiminnan koordinaattori tukee kouluja tarvittaessa. Kansainvälisyyden saralla edistetään kotikansainvälisyyttä, Seinäjoen ystävyyskaupunkitoimintaa, Kiina-yhteistyötä sekä Erasmus+ -liikkuvuushankkeita. Uudistuneen EU-rahoitteisen Erasmus+ -ohjelmakauden tarjoamat mahdollisuudet saatiin laajasti käyttöön, kun Seinäjoen perusopetus ja lukiokoulutus hakivat ja saivat Erasmus-akkreditoinnin, mikä tarkoittaa laatuvarmistettua ”Erasmus+ -jäsenyyttä”.  

Kansainvälisen toiminnan koordinaattori toimii Seinäjoen perusopetuksen yhteyshenkilönä kansainvälisissä asioissa yhteistyössä lukiokoulutuksen vastuuhenkilön kanssa. Lisäksi jokaisella Seinäjoen perusopetuksen koululla on nimetty kansainvälisestä toiminnasta vastaava henkilö. Vastuuhenkilöt kokoavat ja johtavat koulun tason kansainvälisyystiimejä. Tiimit suunnittelevat ja arvioivat koulun kansainvälistä toimintaa lukuvuosittain ja mahdolliset liikkuvuudet kirjataan myös koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Vastuuhenkilöt kokoontuvat vuosittain koordinaattorin johdolla. Kansainvälistä toimintaa tulee suunnitella oman koulun tarpeista ja opetussuunnitelmasta käsin. Siten se tulee osaksi koulun toimintakulttuuria ja tukee oppimista antaen lisäarvoa koulutyölle.

Seinäjoen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa on vuodesta 2017 ollut käytössä kansainvälistämisen strategia, jonka avulla koulut voivat kehittää kansainvälistä toimintaansa. Koulujen on mahdollista edetä toiminnassaan nojatuolimatkaajan tasolta aina paketti- ja omatoimimatkaajan tasoille saakka. Tutustu strategiaan:

Tällä sivustolla kerrotaan erilaisista kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja perusopetuksen kansainväliseen toimintaan liittymisestä.

Kotikansainvälisyys

Yleissivistävän opetuksen vuonna 2021 valmistumassa oleva kansainvälistymisen strategia (päivittyy tälle sivulle myöhemmin) antaa vinkkejä kotikansainvälistymisen edistämiseen ja sen mukana käyttöön otettava kansainvälistymisen passi tuo monenlaisen matalan kynnyksen toiminnan näkyväksi. Wilmaan tuleva passi kulkee oppilaan mukana koko hänen koulupolkunsa ajan.

Kotikansainvälisyyttä voi toteuttaa monin eri tavoin ilman kansainvälisiä kumppaneitakin, mutta verkossa tapahtuva virtuaalinen kansainvälinen yhteistyö antaa mahdollisuuden myös eri maalaisten opettajien ja oppilaiden kanssa tehtävään yhteistyöhön hyvin pienelläkin panostuksella. Opettajien ja oppilaiden omia kontakteja hyödyntämällä on mahdollista toteuttaa pieniä yhteisiä projekteja tai vaikka vain tutustua ja kirjoitella kuulumisia. Opetushallituksen rahoittaman eTwinning –alustan kautta on helppo verkostoitua ympäri Eurooppaa ja löytää uusia koulukumppaneita tai pieniä projekteja.  

Kielten opiskelu tukee kansainvälistymistä ja Seinäjoella voi opiskellaan A2-kielenä ruotsia, ranskaa, saksaa ja espanjaa. Marttilan koulussa ja Seinäjoen lyseolla toimivat myös kaksikielisen opetuksen luokat, joissa opiskellaan oppiaineita sekä englanniksi että suomeksi.

Ystävyyskaupunkitoiminta

Perusopetuksen kansainvälistymisen keskeisenä tavoitteena on kehittää yhteistyötä Seinäjoen ystävyyskaupunkien kanssa. Seinäjoen viralliset ystävyyskaupungit ovat Saksassa, Puolassa, Kanadassa, Kiinassa ja Unkarissa. Lisäksi kaupungilla on useiden kiinalaisten kaupunkien kanssa laadittuja kumppanuussopimuksia ja yhteistyötä. Tässä kappaleessa kuvataan yhteistyön taustaa ja tämänhetkistä tilannetta eri yhteistyökaupunkien suhteen. Perusopetuksen kouluilla on mahdollista sen perusteella suunnitella toimintaa omien tarpeidensa mukaisesti.

Schweinfurt, Saksa

Seinäjoen nuorisotoimi on järjestänyt vuosittaista nuorisovaihtoa Schweinfurtiin. Lukuvuodesta 2020-2021 alkaen on enenevässä määrin suunniteltu myös perusopetuksen ja Schweinfurtilaisten koulujen yhteistyötä. Kumppanikoulut Schweinfurtissa:   

Walther-Rathenau-Schulen’ Schweinfurt

https://www.walther-rathenau-sw.de/joomla/

Wilhelm-Sattler-Realschule in Schweinfurt

https://wilhelm-sattler-realschule.de/

The Olympia-Morata –Gymnasium in Schweinfurt

https://omg-sw.de/

Koulujen kanssa tehdään monenlaista yhteistyötä ja erityisesti A2-saksan lukijoilla on mahdollisuus monenlaiseen ystävyystoimintaan. Oppilaat voivat aloittaa yhteistyön jo opintojensa alkuvaiheessa ja osallistua oppilasvaihtoon yläkoulun aikana.  Liikkuvuuksien osalta on mahdollista tehdä yhteistyötä Seinäjoen nuorisotoimen vaihdon kanssa. Koulujen välillä voidaan toteuttaa monenlaisia projekteja eri teemoista koulujen lähtökohdista käsin.

Opettajien kesken järjestetään pedagogisia verkkotapahtumia, “Digital Tea Time”, jolloin henkilöstön on mahdollista tutustua saksalaiseen koulujärjestelmään ja keskustella ajankohtaisista asioista sekä jakaa kokemuksia. Verkkotapahtumissa kommunikoinnin kieli on englanti. Myös oppilaille järjestetään verkon välityksellä toteutettavia tapaamisia, joita voi toteuttaa keskitetysti tai oman kumppanikoulun kanssa. Erasmus-akkreditoinnin avulla on mahdollista toteuttaa oppilasvaihtoja sekä henkilöstön job shadowing –liikkuvuuksia.

Koszalin, Puola

Seinäjoella toimii Suomi-Puola –yhdistys, joka haluaa edistää kanssakäymistä ja tietoutta. Tällä hetkellä ei ole koulujen välistä yhteistyötä.

Thunder Bay, Kanada

Törnävän koululla ollut yhteistyötä Thunder Bayssa toimivan Public Schoolin ja Finn Schoolin kanssa. Public Schoolissa on ollut henkilöstön vaihtuvuutta, mutta Finn Schooliin yhteys toimii edelleen. Finn School on kerho, jossa suomensukuiset lapset käyvät harjoittelemassa suomea 1-2 kertaa viikossa. Oppilaiden kanssa on vaihdeltu ideoita erilaisista tavoista opetella ja kerrata kieliä. Törnävän koululta linkitetään aika ajoin ideoita ja sivustoja, joilla voivat harjoitella ja pitää yllä suomen kieltä. Finn Schoolista saadaan Thunder Bayhin liittyvää ajankohtaistietoa (tapahtumia yms.), joita on mahdollista tutkailla oppilaiden kanssa. Oppilaat kertovat toisilleen tekemisistään ja lähettävät kuvia esim. Halloweenin vietosta tai jostakin muusta tapahtumasta.

Jiangjin District, Kiina

Seinäjoen ainoa virallinen ystävyyskaupunki Kiinassa, jossa Atrialla on liikekumppaneita. Alueelta ei ole koulukumppanuuksia.

Sopron, Unkari

Suomi-Unkari-seura aktiivinen ja järjestänyt kouluille toimintaa juhlavuoden merkeissä.

Kiina-yhteistyö

Seinäjoen kaupunginjohtaja laati opetuspuolen MOU-sopimuksen Chengduun kuuluvan Jianyangin kaupungin kanssa vuonna 2019. Myös Changshan kaupungista osoitettiin kiinnostusta Seinäjoen kanssa tehtävään opetuspuolen yhteistyöhön. Tästä lähti konkreettisen kouluyhteistyön suunnittelu erilaisten tutustumiskäyntien muodossa. Opetustoimesta on vierailtu Changshan ja Chengdun kaupungeissa ja tutustuttu ystävyyskouluihin. Chengdun kaupungista on vierailtu Seinäjoella Healthy Kids of Seinäjoki -tapahtumassa keväällä 2019 sekä tutustumiskäynnillä opetustoimen vieraana syksyllä 2019.

Chengdu

Vuoden 2019 aikana Chengdun kaupungin opetustoimen kanssa tehtiin useita vastavuoroiset vierailut.  Näiden yhteydessä solmittiin kaksikieliseen opetukseen Sister School –sopimuksia.  

Marttilan koulu:

 • Jianyang Chengbei School ​
 •  Tongshu Primary School (Tianfu Campus)​
 • Montpellier Primary School​
 •  Primary School 
 •  Primary School                     

Seinäjoen lyseo ja Seinäjoen lukio: ​

 •  Yang’an High School​
 •  NO.7 Middle School ​
 • High School Affiliated to Beijing International Studies University

Chengdusta keväällä 2020 Marttilan kouluun tulossa olevan 20 oppilaan ryhmän matka jouduttiin siirtämään koronapandemian vuoksi. Ryhmässä oli mukana oppilaita kaikista Marttilan Sister Schooleista. Marttilan koululla on tehty virtuaalista yhteistyötä erityisesti Paotongshu Primary schoolin kanssa. Oppilaat ovat lähettäneet esittelyvideoita ja luokat ovat tavanneet toisiaan WeChatin videoyhteyden kautta.

Changsha

Opetustoimen 2019 matkan yhteydessä vierailtiin myös Changshan kaupungissa, jossa solmittiin myös Sister School –sopimus Marttilan koulun ja Lushan International Experimental Primary School​in välille. Heilläkin oli toive oppilasvaihdon toteuttamisesta.

Kiina-yhteistyön suunnitelman mukaisia oppilasvaihtoja on tarkoitus järjestää vastavuoroisesti koronatilanteen helpottaessa. Rahoitus näihin liikkuvuuksiin mietitään tapauskohtaisesti olemassa olevien resurssien puitteissa. Toistaiseksi jatketaan virtuaalista yhteydenpitoa. Sister School –toimintaa voidaan laajentaa muihinkin seinäjokisiin kouluihin.

Erasmus+ -liikkuvuushankkeet

 • EU-rahoitteisia koulun kehittämis- ja yhteistyöhankkeita
 • Eri EU-maiden koulujen välistä yhteistyötä
 • Opetushenkilöstön ja oppilaiden kansainvälisiä liikkuvuuksia 
 • Opetushenkilöstön täydennyskoulutusta (esim. kansainväliset kurssit)
 • Opettajien job shadowing –liikkuvuuksia (mahdollisuus seurata opetusta toisessa EU-maissa)

Seinäjoen perusopetus ja lukiokoulutus ovat yhdessä saaneet Erasmus+ -ohjelmakaudelle 2021-2027 akkreditoinnin, mikä tarkoittaa kouluille aiempaa laajempia ja yhdenvertaisempia mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen toimintaan. Aiempaa kokemusta kansainvälisistä hankkeista ei edellytetä ja rahoitus mahdollistuu kaupungin akkreditoinnin kautta. Kansainvälistymistä suunnitellaan oman koulun kehittämistarpeista käsin, joten toimintaa on mahdollista toteuttaa monin eri tavoin. Kansainvälisen toiminnan koordinaattorit työskentelevät koulujen kanssa hankkeiden suunnittelussa ja huolehtivat hankehallinnoinnista. Joka vuoden toukokuussa Opetushallitukselle lähetetään keskitetysti suunnitelma tulevan lukuvuoden liikkuvuustarpeista.

Lisätietoa: https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027

Linkkejä:

eTwinning koulukumppaneiden etsimiseen ja yhteydenpitoon: https://www.etwinning.net/fi/pub/index.htm

Opetushallituksen kv-postituslistalle liittyminen:  https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/kv.yleissivistava

Perustietoa Erasmus-ohjelmasta: https://www.oph.fi/fi/KA120-SCHhttps://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027

Opetushenkiöstön täydennyskoulutuskursseja: https://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/teacher_academy/catalogue.cfm

Kansainvälisen opiskelijavierailijan kutsuminen koululle:

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-kouluissa-erasmus-schools

Opettajaopiskelijaharjoittelija:

https://www.erasmusinschool.com/

https://erasmusintern.org/