Jokaisella Seinäjoen perusopetuksen koululla on nimetty kansainvälisestä toiminnasta vastaava henkilö. Vastuuhenkilöistä koostuva tiimi kehittää koulujen kansainvälistymistä koordinaattorin johdolla. Kansainvälisen toiminnan koordinaattori toimii Seinäjoen perusopetuksen yhteyshenkilönä kansainvälisissä asioissa. 

Seinäjoen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa on käytössä kansainvälistämisen strategia, jonka avulla koulut voivat kehittää kansainvälistä toimintaansa. Koulujen on mahdollista edetä toiminnassaan nojatuolimatkaajan tasolta aina paketti- ja omatoimimatkaajan tasoille saakka. Tutustu strategiaan

Seinäjoen kouluilla on monenlaista kansainvälistä toimintaa, jota toteutetaan erilaisissa kansainvälisissä projekteissa ja yhteistyöhankkeissa. Osalla kouluista on myös ystävyys- ja kummikoulutoimintaa. Koulut ottavat vastaan kansainvälisiä vieraita, jotka vierailevat luokissa oppilaiden kanssa keskustellen ja pieniä opetustuokioita ohjaten. Perusopetuksessa on vietetty kansainvälistämisen teemavuosia vuosina 2018-2020, jolloin koulujen kansainvälisen toiminnan kehittämiseen on panostettu sisällyttämällä kansainvälisyyttä koulujen toimintaan matalan kynnyksen periaatteella.

Kielten opiskelu tukee kansainvälistymistä ja Seinäjoella voi opiskellaan A2-kielenä ruotsia, ranskaa, saksaa ja espanjaa. Marttilan koulussa ja Seinäjoen lyseolla toimivat myös kaksikielisen opetuksen luokat, joissa opiskellaan oppiaineita sekä englanniksi että suomeksi.

Perusopetuksessa hakeudutaan aktiivisesti Erasmus+ -hankkeisiin, joihin on haettavissa EU-rahoitusta. Linkki Erasmus+ -hankesivuille. Seinäjoen kaupungilla on myös Kiina-yhteistyötä, jonka johdosta kouluilla on ystävyyskouluja Chengdun ja Changshan kaupungeissa.