”Kodin ja koulun yhteistyö – turvallinen pohja nuoren unelmiin ja itsenäiseen elämään”

Yhteistyö perustuu luottamukselliseen kanssakäymiseen ja yhteyden ottamiseen matalalla kynnyksellä. Tärkeänä ydinajatuksena on nuoren ohjaaminen ja kasvattaminen opiskelun ohessa tasapainoiseen, itsenäiseen elämään.
Yhteistyön perustoiminnan muodostavat vanhempainillat, vanhempainneuvosto- ja oppilaskuntatoiminta sekä henkilökohtaiset tapaamiset.

Iltatilaisuuksia pidetään erilaisilla teemoilla: kuudesluokkalaisten yläkouluun siirtyminen, seitsemäsluokkalaisten koulun aloitus syksyllä, erilaiset ajankohtaiset teemat sekä Meidän koulu –ilta, joka on suunnattu kuudes- ja seitsemäsluokkalaisten vanhemmille ja oppilaille sekä kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten vanhemmille. Illan aiheina ovat opiskelu Nurmon yläasteella, Nurmon yläasteen erikoisluokat, tukipalvelut ja yhteistyökumppanit, valinnaisaineet, toisen asteen koulutusvaihtoehdot ja yhteishaku.

Säännönmukaisiin lukuvuoden toimintoihin kuuluvat:

  • vanhempainvartit, joissa luokanohjaajat tapaavat oppilaidensa vanhempia henkilökohtaisesti
  • opinto-ohjaajien tapaamiset oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa
  • oppilaiden henkilökohtainen ohjaaminen koulussa, henkilökohtaiset yhteydenotot kodin ja koulun välillä sekä sähköisen Helmi -järjestelmän kautta
  • koulun kausitiedotteet ajankohtaisista asioista
  • luokkaretket, kouluun tutustumiset, tutustuminen vanhempien työpaikkoihin ja erilaiset kyselyt
Kuvassa on oppilaiden jalkoja ympyrän muodossa kuvattuna ylhäältäpäin lattiaa vasten.