Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan Kouran koululla monilla eri tavoilla. Pääasiassa Wilma-viestinnän kautta. Koulullamme on myös niin sanotut "avoimet ovet". Koulutyöhön saa osallistua vanhemmat ja isovanhemmat haluamanaan ajankohtana. Järjestämme myös joka lukuvuosi kodin ja koulun päivän.

Elokuussa järjestetään koulun yhteinen vanhempainilta.

Marras – helmikuussa arviointikeskustelut (1.-4. luokka) opettajan, vanhempien ja oppilaan kesken. Arviointikeskustelut korvaavat joulun todistuksen. 5.-6. luokkalaisille jaetaan välitodistus jouluna.

Koulun tapahtumista tiedotetaan Wilma-viesteillä. Myös opettajat tiedottavat pääasiassa Wilma-viestein. Keskustelu vanhempien kanssa järjestetään aina sitä pyydettäessä tai tarpeen vaatiessa.

Koulun juhlat ja tapahtumat ovat kaikille avoimia. Tervetuloa!