Pruukin yhtenäiskoulu on perustettu vuonna 2015 ja toimii Seinäjoen Törnävän kaupunginosassa.

Pruukin yhtenäiskoulu antaa opetusta 5. -9. luokilla ja Fieterin lastensuojeluyksikössä. Tällä hetkellä koulussa on oppilaita noin 405 ja opettajia 33. Pruukin yhtenäiskoulun oppilaat tulevat Törnävän ja Kärjen alakouluista. Koulumme tarjoaa nykyaikaisen ympäristön oppia ja kasvaa, ja toimintakulttuurimme perustuu yhteisiin arvoihin ja samoihin pelisääntöihin.

Uusi lukuvuosi alkaa Pruukin yhtenäiskoulussa
keskiviikkona 10.8.2022 klo 9:00-12:50.

5. luokkalaiset alakerran auditorioon, 7. luokkalaiset yläkerran auditorioon.

6., 8. ja 9. luokkalaiset omaan kotiluokkaan.


Keskiviikkona 17.8.2022 järjestetään 7. luokkalaisten vanhempainilta. Alla illan aikataulu luokittain.

7A ja 7B klo 17:30 – 19:20 
17:30-18:15 isossa auditoriossa rehtorin puheenvuoro + muut toimijat esittely
18:20-19:20 luokanohjaajien osuudet omissa luokissa

7C ja 7D klo 17:30 – 19:20
17:30-18:30 luokanohjaajien osuudet omissa luokissa
18:35-19:20 isossa auditoriossa rehtorin puheenvuoro + muut toimijat esittely


Koulun syystiedote 2022-23 löytyy tästä.


Huoltajat saavat Wilma-tunnukset hankittua seuraavan ohjeen mukaan
https://www.seinajoki.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/opiskelu-perusopetuksessa/sahkoiset-ymparistot/wilmatuki/#huoltajatuudet

Seinäjoen kaupungin nuori ja päihteet -tietopaketti huoltajille: https://www.seinajoki.fi/sosiaali-ja-terveys/hyvinvoinnin-edistaminen/ehkaiseva-paihdetyo/nuori-ja-paihteet-tietopaketti-huoltajille/