Pruukin yhtenäiskoulu on perustettu vuonna 2015 ja toimii Seinäjoen Törnävän kaupunginosassa.

Pruukin yhtenäiskoulu antaa opetusta 5. -9. luokilla ja Fieterin lastensuojeluyksikössä. Tällä hetkellä koulussa on oppilaita noin 405 ja opettajia 33. Pruukin yhtenäiskoulun oppilaat tulevat Törnävän ja Kärjen alakouluista. Koulumme tarjoaa nykyaikaisen ympäristön oppia ja kasvaa, ja toimintakulttuurimme perustuu yhteisiin arvoihin ja samoihin pelisääntöihin.


Koulun syystiedote 2022-23 löytyy tästä.


Huoltajat saavat Wilma-tunnukset hankittua seuraavan ohjeen mukaan
https://www.seinajoki.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/opiskelu-perusopetuksessa/sahkoiset-ymparistot/wilmatuki/#huoltajatuudet

Seinäjoen kaupungin nuori ja päihteet -tietopaketti huoltajille: https://www.seinajoki.fi/sosiaali-ja-terveys/hyvinvoinnin-edistaminen/ehkaiseva-paihdetyo/nuori-ja-paihteet-tietopaketti-huoltajille/