Valinnaisten oppiaineiden yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Nurmon yläasteella valinnaiset oppiaineet on jaettu Taide- ja taitoaineisiin, Pitkiin valinnaisaineisiin ja Lyhyisiin valinnaisaineisiin.
Jokainen oppilas valitsee yläasteen aikana
• yhden Taide-ja taitoaineen (2h/vko 8. ja 9. luokalla)
• yhden Pitkän valinnaisaineen (2h/vko 8. ja 9. luokalla)
• kaksi Lyhyttä valinnaisainetta (toinen 1h/vko 8. luokalla ja toinen 1h/vko 9. luokalla)
Taide-ja taitoaine, Pitkä valinnaisaine ja 8. luokan Lyhyt valinnaisaine valitaan seitsemännen luokan keväällä. Valintoja tehdessä kannattaa huomioida, että kotitalouden, kuvataiteen ja musiikin opetus loppuu seitsemännen ja käsityön opetus kahdeksannen luokan jälkeen, mikäli oppilas ei valitse niitä valinnaisena.
Toinen lyhyt valinnaisaine valitaan kahdeksannen luokan keväällä. Matemaattis-luonnontieteellisellä luokalla ja Liikuntaluokalla on joitakin poikkeuksia valintoihin. Lyhyiden valinnaisaineiden tarjonta muuttuu hieman vuosittain ja niitä suunniteltaessa pyrimme huomioimaan myös oppilaiden ehdotuksia ja toiveita.

Valinnaisaineet lukuvuonna 2020-2021

Taide-ja taitoaineet:
Kotitalous, Kuvataide, Käsityö tekninen, Käsityö tekstiili, Musiikki
Pitkät valinnaisaineet:
Avain yrittäjyyteen, A2-kieli (saksa/ranska/espanja), B2-kieli (saksa/ranska/venäjä), Laaja kuvataide, Liikunta tytöt, Musiikkiteatteri, Palloilukurssi pojat, Ruokakulttuurit, Tekninen työ, Teknologia, Tekstiilityö, Tietotekniikka, Äidinkieli
Lyhyet valinnaisaineet 8lk:
FIT 60550, Hygieniapassi haltuun, Kalligrafia, Kokeileva kuvataide, Lemmikkieläinkurssi, Pikkusuolaisesta makeannälkään, Tekniikka ja teknologia, Soveltava teknologia, Matematiikan ensiapu, Minun tyylini, Tietotekniikan peruskurssi
Lyhyet valinnaisaineet 9lk:
Aivot ja aistit, Bändikurssi, Fysiikan lähtölaskenta, Hygieniapassi haltuun, Matematiikan ensiapu, Matematiikan lähtölaskenta, Minun tyylini, Kalligrafia, Peliohjelmointi, Pikkusuolaisesta makeannälkään, RELAX 60550, Soveltava teknologia, Sukellus elokuvien ja romaanien maailmaan, Tekniikka ja teknologia, Soveltava kuvataide