Mäen päälle rakennettu Valkiavuoren koulu kesällä kuvattuna. Vasemmalla puolella on korkea keltainen osa ja oikealla punainen, kerroksen matalampi tiilinen osa koulua. rakennukset ovat kiinni toisissaan.

Valkiavuoren koulu on alakoulu Nurmon koulukeskuksessa. Osa luokista sijaitsee samassa pihapiirissä olevassa Nurmo-talossa. Koulussa on noin 400 oppilasta. Koululla tarjotaan yleisopetuksen lisäksi myös erityisopetuksen pienryhmäopetusta sekä VALO- ja S2-opetusta. Opetushenkilökuntaan kuuluu noin 30 henkilöä.

Valkiavuoren koulun päämääränä on tarjota jokaiselle oppilaalle sellaiset perustiedot, -taidot ja -valmiudet, joiden varaan hän voi rakentaa tulevaisuutensa. Oppilaalle annetaan hyvät lähtökohdat elinikäiseen ja yksilölliseen oppimiseen. Oppimista ja kasvua tuetaan moniammatillisesti yhteistyössä kotien kanssa. Oppiminen on oppilaan aktiivista ja sosiaalista toimintaa, jonka avulla oppilas rakentaa jatkuvasti kuvaa itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Oppimisen lähtökohtana ovat oppilaan aiemmat tiedot, taidot, kokemukset ja tapa hahmottaa maailmaa. Opettaja auttaa ja ohjaa oppilasta sisäiseen yrittäjyyteen sekä hallitsemaan ja jäsentämään kokonaisuuksia.

Koulun verkkosivuilta löydät tietoja koulun toiminnasta, henkilökunnasta ja yhteystiedot.

Värikkäitä kirjaimia, joista muodostuu sana koulu.

Syyslukukausi alkaa torstaina 8.8.2024 klo 9.00.