Tervetuloa Seinäjoen Yhteiskoulun maailmaan. Koulumme on koko ajan eteenpäin katsova, vahvasti hyvään perusopetukseen panostava
luokkien 7 – 9 peruskoulu.

Tämän opetussuunnitelman on tarkoitus olla käytännönläheinen työkalu, johon on koottu mahdollisimman paljon koulumme arkeen liittyviä asioita.

Opetussuunnitelma perustuu Seinäjoen kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelmaan sekä oppilaiden huoltajien, oppilaiden ja henkilökunnan kannanottoihin .Opetussuunnitelma tarkentuu vuosittain kokemusten ja saadun palautteen perusteella.

Perusopetuksen opetussunnnitelman Liikunnan ePerusteet https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/oppiaineet/530525

Muut toimintamallit

Yhdessä yhteistyöllä toimintamalli

Seinäjoen kaupungin Yhdessä yhteistyöllä –toimintamalli sisältyy koulujen suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2 luku, 13 §/2013
yhteistyö
Yhdessä yhteistyöllä – toimintamalli

Liikkuva koulu

Seinäjoen Yhteiskoulu on mukana Liikkuva koulu – ohjelmassa, jonka tavoitteena on lisätä liikettä koulupäivään ja sen yhteyteen. Samalla pyritään lisäämään kouluviihtyvyyttä, oppimistuloksia ja työrauhaa.