Taituri

Taiturin taidetoiminnalla tarkoitetaan lapsen mahdollisuutta oppia erilaisia asioita ja kokea uusia elämyksiä taiteen keinoin. Taiturin käyttämät taidemuodot ovat draama, musiikki, sanataide, sirkus, tanssi ja liike sekä visuaaliset taiteet. Taiteessa on vahvasti mukana tekemisen lisäksi kokeminen, kokeileminen ja kehittäminen.

Tavoitteena on, että Taiturin taide näkyy luontevana osana päiväkodin kaikissa tilanteissa. Kasvattajan tehtävä on mahdollistaa ja tukea lasta ihmettelyssä ja havaintojen tekemisessä. Kunnioitus, kohtaaminen, läsnäolo ja kiireettömyys ovat tärkeitä elementtejä arjessa.

  • Taituri on osa Seinäjoen kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelmaa.
  • Taidekoulutukset kuuluvat pysyvästi kaupungin vuosittaiseen varhaiskasvatuksen koulutussuunnitelmaan.
  • Taidetoiminta tukee varhaiskasvatuslakia, valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa, Seinäjoen vasua sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa.
  • Taidetoiminta sisältää lapsille ja aikuisille elämyksiä, koulutuksia sekä keskusteluhetkiä taidekasvatuksen mahdollisuuksista.
Taituriveturi
Pupu ja ystävykset veturissa

KOPS

KOPS tulee sanoista KulttuuriOpetusSuunnitelma, johon kuuluvat sekä Taituri että Kulttuurimatka.

Taituri on tarkoitettu 0-6-vuotiaille Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksen lapsille. Se luo pohjan Seinäjoen kaupungin opetus- ja kulttuuripalvelujen Kulttuurimatkalle.

Kulttuurimatka on suunnattu perusopetuksen 0-9 vuosiluokkien oppilaille. Sekä Taituri että Kulttuurimatka antavat tasa-arvoista ja laadukasta kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta.