Esikoulukuljetusta haetaan varhaiskasvatuspalveluista, hakulomake löytyy esiopetuksen sivuilta

Kaikki kuljetusta tarvitsevat uudet 1.-luokkalaiset hakevat koulukuljetusta sähköisellä kuljetushakemuksella.

Koulutulokkaiden lisäksi myös muiden luokkien oppilaat saattavat joutua hakemaan kuljetusta.

Koulukuljetusta haetaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Oppilaan koulupaikka vaihtuu, koska oppilas tulee valituksi erikoisluokalle, painotetun opetuksen luokalle tai erityisluokalle
  • Oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä johtuen oppilas tarvitsee kuljetusta
  • Koulumatka on oppilaalle liian rasittava tai vaarallinen
  • Määräajaksi myönnetty kuljetus päättyy ja huoltaja hakee uutta kuljetusta

Koulukuljetusetuuden kilometrirajat:

Esiopetus: 3 km
1–4 -luokat: 3 km
5–9 -luokat: 5 km

Lukuvuosi 2020-2021

Koulukuljetusta lukuvuodelle 2020-2021 haetaan sähköisellä hakemuksella.
Koulukuljetushakemus lukuvuodelle 2020-2021

Asiantuntijalausunto

Mikäli koulukuljetusta haetaan esim. terveydellisistä syistä, tulee toimittaa asiantuntijalausunto, minkä kirjoittaa lapsen kanssa hoitosuhteessa oleva taho. Asiantuntijalausunto ei ole rehtorin tai opettajan kirjoittama lausunto.

Lausunto toimitetaan
Seinäjoen kaupunki, Erityispalvelut
PL 215, 60101 Seinäjoki

Suurin osa koululiikenteestä on avointa joukkoliikennettä

Suuri osa peruskoulujen koulukuljetuksista on julkista liikennettä, johon on mahdollisuus itse maksaen ostaa eri hintaisia lippuja / lippupaketteja. Lisätietoa Härmän liikenteen sivuilta.

Peruskoululaisilla ja lukiolaisilla on mahdollisuus käyttää paikallisliikennettä sekä kaupungin eri osien (Nurmo, Peräseinäjoki, Ylistaro) julkista liikennettä koulumatkojen kulkemiseen. Lukiolaisilla, joiden koulumatka on yli 10 kilometriä, voivat anoa KELA:n koulumatkatukea. Lisätietoa Kelan koulumatkatuen sivuilta.

Tilapäinen koulukuljetus

Oppilaalla on oikeus saada tilapäistä koulukuljetusta loukkaantumisen tai vakavan sairauden vuoksi.

Määräaikaisen koulukuljetuksen järjestämiseen vaaditaan hakemus ja lääkärintodistus. Määräaikaisissa kuljetuksissa tapaturman tai sairauden perusteella selvitetään ennen tilausajon järjestämistä, voiko oppilaan huoltaja järjestää kuljetusta itse.

Tilapäistä koulukuljetusta haetaan omalta koululta, lääkärintodistus toimitetaan koululle ja koulu toimittaa sen erityispalveluiden hallintoon.

Ajankohtaista koulukuljetuksista (1.8.2020)

Yksittäisen oppilaan kyyditysaikataulukysymyksissä oppilaan huoltaja ottaa yhteyttä ensisijaisesti koulun kuljetuksia hoitavaan liikennöitsijään, jonka tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta avautuvista luetteloista. Matkakorttiasioissa on selvintä olla yhteydessä suoraan oppilaan kouluun ja siellä koulusihteeriin. Harkinnanvaraisissa kuljetushakemus- ja koulumatkaoikeutta koskevissa kysymyksissä voi kääntyä koulutoimen puoleen. Linkki sähköiselle koulukuljetushakemukselle löytyy sivun yläreunasta.

Mikäli haet saattoavustusta koulukuljetuksiin koronapandemiasta johtuen, olethan yhteydessä erityispalvelut@seinajoki.fi.

Koulukuljetusten nouto- ja jättöpaikat sijaitsevat sopivassa kohdassa koulukuljetusauton reittiä. Kotipihasta tai kotipihaan oppilas viedään vain erittäin perustellusta syystä (esimerkiksi liikuntarajoite). Muissa tapauksissa oppilaat tulevat reitin varteen odottamaan koulukuljetusauton saapumista. Koulukuljetusten sujuvuuden kannalta on tärkeää, että oppilaat ovat reitin varressa hyvissä ajoin odottamassa kyyditystä. Heijastimen tai heijastinliivin käyttö on pimeään vuodenaikaan erittäin tärkeää.

Tilausajona toteutettavia koulukuljetuksia hoidetaan alueittain ja jokaisella alueella on oma vastuuhenkilö, johon kuljetuksen yksityiskohtia koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä. Esimerkiksi kuljetuksen lähtö- ja paluuaika sekä nouto- ja jättöpaikka selviävät kysymällä suoraan liikennöitsijältä. Palvelutuottajien luettelosta löytyy tieto siitä, mihin kokonaisuuteen koulu kuuluu. Tarvittaessa voi olla yhteydessä myös kaupungin henkilökuljetusten koordinaattoriin. Koulupäivien alkamis- ja päättymisajat tulee kysyä koululta. 

Tilausajojen lisäksi koulukuljetuksissa käytetään paikallis- ja reittiliikenteen vuoroja. Kaupungin keskusta-alueen paikallisliikenteen reitteihin voi tutustua Komia liikenteen sivuilla. Keski-Nurmon, Kouran, Ylijoen, Toivolanrannan, Alaviitalan, Honkakylän koulujen alueilla palvelusta vastaavan liikennöitsijän yhteyshenkilönä toimii Johannes Herttola (050 333 3446) Härmän Liikenteeltä. Ylistaron alueella yhteyshenkilönä toimii Heikki Niemi (050 387 9408). Molempien kokonaisuuksien reiteistä löydät tietoa Härmän liikenteen sivuilta.

Paikallisliikenteen ja Härmän Liikenteen muiden reittien ajantasaiset aikataulu- ja reittitiedot löytyvät osoitteesta Komia liikenteen sivuilta.

Muiden reittiliikenteen bussivuorojen aikataulut löytyvät matkahuollon sivuilta.

Lisätietoja koulukuljetuksista

Yhteyshenkilö
Katso oman koulun koulusihteerin
yhteystiedot koulujen sivuilta

Kuljetukset, bussikortit,
tilapäisen
koulukuljetuksen hakeminen
Koulukuljetusten palveluntuottajien
yhteystiedot
Koulukuljetusten
palveluntuottajien
yhteystiedot lv 2020-2021
Komialiikenteen kotisivutKaupungin
keskusta-alueen
paikallisliikenteen
reitit ja aikatulut
Härmän liikenteen kotisivut /
Yhteyshenkilö Johannes Herttola
050 333 3446
Nurmon ja Peräseinäjoen
julkisen liikenteen
reitit ja aikataulut
Härmän liikenteen kotisivut /
Yhteyshenkilö Heikki Niemi
050 387 9408
Ylistaron alueen julkisen
liikenteen reitit ja aikataulut
Henkilökuljetusten koordinaattori
Leila Koivumäki
leila.koivumaki@seinajoki.fi
050 326 3824
Käytännön koordinointi, kuljetukset, reitit
Erityisopetuksen rehtori
Ville Järvi
ville.jarvi@seinajoki.fi
040 560 3667

Toimistosihteeri
Katja Juvonen
katja.juvonen@seinajoki.fi
050 378 1674
Koulukuljetuspäätökset,
koulumatkaoikeutta sekä
harkinnanvaraista
koulukuljetushakemusta
koskevat kysymykset