Esikoulukuljetusta haetaan varhaiskasvatuspalveluista, hakulomake löytyy esiopetuksen sivuilta

Kaikki kuljetusta tarvitsevat uudet 1.-luokkalaiset hakevat koulukuljetusta sähköisellä kuljetushakemuksella.

Koulutulokkaiden lisäksi myös muiden luokkien oppilaat saattavat joutua hakemaan kuljetusta.

Koulukuljetusta haetaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Oppilaan koulupaikka vaihtuu, koska oppilas tulee valituksi erikoisluokalle, painotetun opetuksen luokalle tai erityisluokalle
  • Oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä johtuen oppilas tarvitsee kuljetusta
  • Koulumatka on oppilaalle liian rasittava tai vaarallinen
  • Määräajaksi myönnetty kuljetus päättyy ja huoltaja hakee uutta kuljetusta

Koulukuljetusetuuden kilometrirajat:

Esiopetus: 3 km
1–4 -luokat: 3 km
5–9 -luokat: 5 km

Lukuvuosi 2020-2021

Koulukuljetusta lukuvuodelle 2020-2021 haetaan sähköisellä hakemuksella.
Koulukuljetushakemus lukuvuodelle 2020-2021

Lukuvuosi 2019-2020

Mikäli on koulukuljetuksen tarvetta kevätlukukauden 2020 aikana,
ole yhteydessä erityispalvelut@seinajoki.fi tai 050 378 1674.

Asiantuntijalausunto

Mikäli koulukuljetusta haetaan esim. terveydellisistä syistä, tulee toimittaa asiantuntijalausunto, minkä kirjoittaa lapsen kanssa hoitosuhteessa oleva taho. Asiantuntijalausunto ei ole rehtorin tai opettajan kirjoittama lausunto.

Lausunto toimitetaan
Seinäjoen kaupunki, Erityispalvelut
PL 215, 60101 Seinäjoki

Itsemaksavat

Päivitetään…

Tilapäinen koulukuljetus

Oppilaalla on oikeus saada tilapäistä koulukuljetusta loukkaantumisen tai vakavan sairauden vuoksi.

Määräaikaisen koulukuljetuksen järjestämiseen vaaditaan hakemus ja lääkärintodistus. Määräaikaisissa kuljetuksissa tapaturman tai sairauden perusteella selvitetään ennen tilausajon järjestämistä, voiko oppilaan huoltaja järjestää kuljetusta itse.

Tilapäistä koulukuljetusta haetaan omalta koululta, lääkärintodistus toimitetaan koululle ja koulu toimittaa sen erityispalveluiden hallintoon.

Lukiolaisten koulukuljetukset

Lukiolaisilla on mahdollisuus käyttää paikallisliikennettä sekä kaupungin eri osien (Nurmo, Peräseinäjoki, Ylistaro) julkista liikennettä koulumatkojen kulkemiseen. Lippujen hinnat löytyvät Härmän liikenteen kotisivuilta. Oppilailla, joilla koulumatka on yli 10 kilometriä, voivat anoa KELA:n koulumatkatukea. Lisätietoa Kelan koulumatkatuen sivuilta.

Lisätietoja koulukuljetuksista

Yhteyshenkilö
Katso oman koulun koulusihteerin
yhteystiedot koulujen sivuilta

Kuljetukset, bussikortit,
tilapäisen
koulukuljetuksen hakeminen
Koulukuljetusten palveluntuottajien
yhteystiedot
Päivitetään…
Komialiikenteen kotisivutKaupungin
keskusta-alueen
paikallisliikenteen
reitit ja aikatulut
Härmän liikenteen kotisivut /
Yhteyshenkilö Johannes Herttola
050 333 3446
Nurmon ja Peräseinäjoen
julkisen liikenteen
reitit ja aikataulut
Härmän liikenteen kotisivut /
Yhteyshenkilö Heikki Niemi
050 387 9408
Ylistaron alueen julkisen
liikenteen reitit ja aikataulut
Henkilökuljetusten koordinaattori
Leila Koivumäki
leila.koivumaki@seinajoki.fi
050 326 3824
Käytännön koordinointi, kuljetukset, reitit
Erityisopetuksen rehtori
Ville Järvi
ville.jarvi@seinajoki.fi
040 560 3667

Toimistosihteeri
Katja Juvonen
katja.juvonen@seinajoki.fi
050 378 1674
Koulukuljetuspäätökset,
koulumatkaoikeutta sekä
harkinnanvaraista
koulukuljetushakemusta
koskevat kysymykset