Jokainen koulumme oppilas kuuluu oppilaskuntaan. Oppilaskunnan hallitus valitaan siten, että jokaiselta yläkoulun luokalta hallitukseen kuuluu vähintään yksi edustaja. Hallitus kokoontuu noin kerran viikossa kokouksiin, joissa keskustellaan ja päätetään ajankohtaisista, koulun toimintaan liittyvistä asioista. Oppilaskunnan hallitus järjestää vuosittain taksvärkkikeräyksen yläkoulun oppilaille. Hallitus myös edistää koulun yhteisöllisyyttä, pitää välipalakioskia viikoittain ja alakoululaisille teemadiscoja, järjestää joulukalenteriarvonnan ja –puurotarjoilun, hankkii palkintoja erilaisiin tilanteisiin ja jakaa kannustusstipendin keväisin.

Oppilaskunnan hallituksen ohjaavat opettajat: Anu Pohto ja Pirjo Niemi

Kaksi oppilasta pelaa pingistä koulun aulassa. Taustalla on neljä ikkunaa. Niiden alla on lämpöpatterit seinällä.
Oppilaskunnanhallitus järjestää muun muassa pingisvuoroja, joita oppilaat voivat varata.