Koulun terveyskirjasto on Kustannus Oy Duodecimin kehittämä ja tuottama laaja sähköinen sisältöpalvelu.

Palvelu on tarkoitettu terveys- ja elämäntaitojen opetukseen sekä opiskeluhuollon työkaluksi. Palvelun sisällöt soveltuvat yläkoulun 7 – 9 –luokalle, lukioon sekä 2. asteen ammatilliseen koulutukseen, mutta osin myös alakouluun.

Huoltajien mahdollisuus käyttää koulun terveyskirjaston palvelua vahvistaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä oppilaiden elämäntaitojen hallinnassa.

Lasten hyvinvoinnin tukeminen ja terveellinen nettikäyttäytyminen – työkaluja vanhemmille

Suomen Lions-liiton Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen-hankkeen ja Nuorten
Ystävien Vanhempien Akatemian verkkoluennon tavoitteena on antaa työkaluja lapsen ja nuoren kasvun tukemiseen sekä keinoja, joilla kasvattajat voivat varmistaa lasten turvallisen netinkäytön. Luennoitsijoina lastenpsykiatri Raisa Cacciatore ja psykologian tohtori Mona Moisala.

Verkkoluennon tallenteeseen pääsee tästä

Luentoihin liittyvä kirjallinen materiaali (avautuu uudelle välilehdelle)

Lisää tietoa vanhemmille lasten ja nuorten netinkäytöstä Lions-liitonsivuilta tästä (avautuu uudelle välilehdelle)