Koulun terveyskirjasto on Kustannus Oy Duodecimin kehittämä ja tuottama laaja sähköinen sisältöpalvelu.

Palvelu on tarkoitettu terveys- ja elämäntaitojen opetukseen sekä oppilas- ja opiskeluhuollon työkaluksi. Palvelun sisällöt soveltuvat yläkoulun 7 – 9 –luokalle, lukioon sekä 2. asteen ammatilliseen koulutukseen, mutta osin myös alakouluun.

Huoltajien mahdollisuus käyttää koulun terveyskirjaston palvelua vahvistaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä oppilaiden elämäntaitojen hallinnassa. Koulun terveyskirjaston palvelu on avoinna vuoden 2020 loppuun.