Kenelle

Nuorten Startti on suunnattu nuorille, jotka ovat vailla opiskelu- tai työpaikkaa tai muuta tavoitteellista toimintaa. Starttiin ohjaudutaan Seinäjoen ja Ilmajoen työllisyyden kuntakokeilun ja eri nuorten tukipalveluiden kautta. Lisäksi nuori voi itse ottaa yhteyttä Startti-ryhmän ohjaajiin Heliin tai Päiviin. Starttiin ei ole erillisiä hakuaikoja, vaan sinne voi hakeutua milloin tahansa. Vapaina olevia paikkoja voi tiedustella ohjaajilta. Teemme jokaisen kohdalla yksilöllisen sopimuksen ja suunnitelman.

Nuorten Startti

Nuorten Startin osallistujien tarpeet ja odotukset kartoitetaan haastattelun ja valmennussuunnitelman avulla. Keskustelun yhteydessä osallistuja asettaa yhdestä kolmeen päätavoitetta Nuorten Startti-toiminnalleen. Toimintajakson aikana nuoren tarpeiden ja toiveiden pohjalta käydään henkilökohtaisia keskusteluja ja arvioidaan tavoitteisiin pääsemisen keinot ja mahdollinen aikataulutus konkreettiselle ”askelten ottamiselle”, välitavoitteiden saavuttamiseksi.

Osallistujien ohjaus omien voimavarojen äärelle tapahtuu luovan tekemisen ja toiminnan kautta. Kädentaidot ja monipuolinen taidetyöskentely herättelevät ja vahvistavat itsetuntemusta, tunteiden tunnistamista, sosiaalisia taitoja sekä omien tavoitteiden saavuttamista. Retkeilyn ja luonnossa liikkumisen myötä osallistujat saavat kokemusta yhdessä tekemisestä ja toimimisesta. Lisäksi tutustumme aktiivisesti eri koulutusaloihin.

Nuorten Startti tarjoaa aktiivista toimintaa kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja keskiviikkoisin, neljä tuntia kerralla. Toimintapäivien lisäksi nuorilla on mahdollisuus saada henkilökohtaisiin tarpeisiin liittyviä palveluja, kuten keskusteluaikoja, asiointikäyntejä ja –puheluja, opiskelutukea, harrastustoimintaan tutustumisia, työpaikkaan tutustumisia, asumisjärjestelyihin liittyvää tukea ja moniammatillisia neuvotteluaikoja. Osallistujat saavat uraohjausta tarpeen mukaan.

Kansalaisopiston monipuolinen kurssitarjonta on Nuorten Startin osallistujille avointa ja lähes maksutonta.

Askeleittain ryhmä

Askeleittain ryhmän toiminta on jatkokurssi aktiivisesti osallistuneille Startti-ryhmän nuorille. Askellukset vievät päämäärätietoisemmin kohti opiskelu- ja työmahdollisuuksien saavuttamista.

Askeleittain toiminnassa korostuu ryhmävalmennus. Sosiaalisia kykyjä, itsetuntemusta ja tunne-elämän taitoja kartutetaan ja vahvistetaan toiminnallisin keinoin. Arjen aktiviteetteja pyritään lisäämään toimintapäivien rinnalle.

Yksilövalmennuksen kautta nuori saa syvyyttä ja varmuutta arjenhallintaansa vahvistaen omaa aloitekykyä ja uuden urapolun löytämistä asettamalla itselleen tavoitteet, joita kohti hän etenee oman valmentajan ja kansalaisopiston ohjauspalvelun turvin.

Askeleittain ryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa (tiistaisin ja torstaisin) neljä tuntia kerralla. Maksimissaan toimintapäiviä voi olla neljä. Peruslähtökohtana on, että nuori sitoutuu toimintaan ja löytää säännöllisen arkirytmin. Itsetuntemuksen löytämisen kautta nuoren itseluottamus kasvaa ja siten rohkeus uuden askeleen ottamiseen mahdollistuu.

Ohjaajat

Nuorten Startin ja Askeleittain ohjaajina toimivat Seinäjoen kansalaisopiston projektityöntekijät Heli ja Päivi.

kaksi ihmistä ulkona, taustalla näkyy iso valkoinen rakennus
Heli ja Päivi Kansalaiskampuksen edessä

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue tarjoaa Nuorten ryhmien käyttöön yksilövalmennusta yhtenä päivänä viikossa.

Yhteystiedot

Orava Heli

projektityöntekijä , Kansalaisopisto

Laurila-Järvinen Päivi

projektityöntekijä , Kansalaisopisto

Uurtimo Yrjö

projektikoordinaattori , Kansalaisopisto

Toiminnan ylläpito

Nuorten ryhmät ovat Seinäjoen kansalaisopiston ja Seinäjoen nuorisopalveluiden ylläpitämää toimintaa.
Toimintaa rahoittaa Aluehallintovirasto sekä Opetushallitus (Jotpa).

opetushallitus rahoittaa -logo
aluehallintovirasto -logo