Taide- ja musiikkikoulu Luovaamo – Rytmimusiikki


Kiinnostaako bändi? Haluaisitko olla laulaja, basisti, kitaristi, kiipparisti tai rumpali?


Luovaamo rytmimusiikki antaa yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta rytmimusiikissa. Opetus on lapsille ja nuorille tarkoitettua, opetussuunnitelman mukaista, tasolta toiselle etenevää opetusta. Yleisen oppimäärän tehtävänä on kehittää sellaisia oppilaan tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee elämän eri aloilla, ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin. Opetuksen järjestämisestä vastaa Seinäjoen kansalaisopisto.

Luovaamon rytmimusiikin keskiössä on yhtyesoitto, bändi. Yhtyesoitto on opiskelua ja musiikin oppimista sekä vuorovaikutustaitojen edistämistä vertaisryhmätoiminnan avulla.


Rytmimusiikissa pääpaino on ryhmäopetuksessa. Opetus on jaettu ryhmän kehityskaarta noudatellen varhaisiän opintoihin, yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin opetussuunnitelman mukaisesti. Instrumentiksi voi valita kitaran, basson, rummut, koskettimet, laulun tai saksofoni.

Opintojen aikana oppilas saa laajan käsityksen musiikkityyleistä ja niiden ominaispiirteistä. Kappalevalintoihin oppilaat pääsevät vaikuttamaan jo opintojen varhaisessa vaiheessa. Tällä tuetaan oppilaiden itseohjautuvuutta ja innokkuutta musiikin harrastamiseen.

Varhaisiän opinnot (6-7 v.) eli Rockari-ryhmissä tutustutaan bändisoittimiin.

Yhteiset opinnot

Opintokokonaisuus 1 (8-10 v.) Ryskärit-ryhmissä tutustutaan bändisoittimiin
Opintokokonaisuudet 2-4 (11-14 v.) Bändissä soittotaidon harjoittaminen. Viikoittaiseen opetukseen kuuluu yksilö-soittotunti ja bänditunti.

Teemaopinnot

Opintokokonaisuudet 5-6 (15-18 v.) Bändiopinnot, soittotaidon syventäminen. Viikoittaiseen opetukseen kuuluu yksilö-soittotunti ja bänditunti. Oppilasvalinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Oppilaspaikkaa voidaan hakea ilmoittautumalla jonoon vapautuville opiskelijapaikoille.

Rytmimusiikin taiteen perusopetuksen opintojen tavoitteena ovat musiikilliset elämykset, musiikin kautta yhdessä tekemisen ilo ja musiikillinen taito tavoitteellisen opiskelun avulla.

Kurssien hinnat

Varhaisiän opinnot:
Rockarit (6-9 v) 90 euroa / lukukausi

Opintokokonaisuudet 1-6:
Ryskärit 1 (8 v) 120 euroa / lukukausi
– Bänditunti 45 min / vko
Ryskäri 2 (9 v) 170 euroa / lukukausi
– Bänditunti 45 min/vko ja yksilosoittoaika 25 min
Bändiopinnot (10-18 v) 210 euroa / lukukausi
– Bänditunti 60 min/vko ja yksilösoittoaika

Ilmoittautuminen ryhmiin

6-10 vuotiaat ilmoitetaan ryhmäkohtaisiin jonoihin:

11-vuotiaat ja vanhemmat ilmoitetaan instrumenttikohtaisiin jonoihin:

Vapautuvat opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä oppilaan ikä, soitintoive ja mahdollinen aikaisempi harrastuneisuus huomioiden. Opetusryhmiä täydennetään uuden lukukauden alkaessa tai koulutuksen järjestäjän tarpeelliseksi katsomana ajankohtana lukuvuoden aikana. Oppilaaksi hyväksymisestä ilmoitetaan opiskelijalle henkilökohtaisesti.

Ota yhteyttä

Lisätietoa Luovaamo rytmimusiikista voit kysyä:

Pellikka Anna

suunnittelijaopettaja , Kansalaisopisto