Koulussamme valitaan vuosittain jokaiselta luokka-asteelta kaksi edustajaa koulumme oppilasparlamenttiin. Oppilasparlamentti kokoontuu ohjaavan opettajan johdolla päättämään koulumme yhteisistä, oppilaita koskevista asioista tarvittaessa.