Perheliikunta:

Hyvässä varhaiskasvatuksessa otetaan huoltajien osallisuus huomioon ja annetaan heille mahdollisuus vaikuttaa. Toimintakauden alussa otetaan vanhemmat mukaan motoristen taitojen edistämisen suunnitteluun ja toteutukseen. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea perheitä liikuntakasvatuksessa, antaa tietoa liikkumisen tärkeydestä ja vinkkejä yhdessä liikkumiseen. Vanhemmille tulee kertoa, miten erilaisilla yksinkertaisilla arjen tavoilla, esimerkiksi leikkimällä lapsen kanssa ulkona, retkeilemällä lähimetsässä tai pyöräilemällä päiväkotiin, voidaan tukea lapsen motoristen taitojen kehitystä. Tekojään yleisövuorojen auettua on hyvä tiedottaa asiasta perheitä ’Nyt porukalla luistelemaan!’ –teemalla. Pienten lasten vanhemmille on hyvä myös viestiä veteen tutustumisen ja vesileikkien tärkeydestä, uimataidon oppimista ajatellen.

Vanhempien kanssa tulee ottaa puheeksi lapsen motorinen kehitys ja innostuneisuus vasu-keskusteluissa. Tukena vasu-keskusteluissa on hyvä olla 2-5 –vuotiaiden motoristen perustaitojen havainnointilomake sekä lapsen oma liikuntasatukirja (valmistuu ja jaetaan lapsille vuoden 2021 aikana). Perheitä tulee kannustaa liikkumiseen yhdessä. Lapset mallioppivat muilta ihmisiltä ja oma perhe on tässä tärkeässä roolissa.

Yhteiset tapahtumat:

Varhaiskasvatuksessa on totuttu viettämään erilaisia juhlia lasten sekä heidän perheidensä kanssa. Toiminnalliset juhlat tukevat liikuntakasvatusta. Vanhempainillan voi järjestää, vaikka perheiden yhteisenä seikkailuratana, jossa perheet etenevät rastilta rastille. Rasteilla on heille mukavia yhteisiä liikuntatehtäviä sekä tietopaketteja. Perinteiset infottavat asiat voidaan jakaa paperilla illan päätteeksi tai lähettää sähköpostilla.

 Äitienpäivää ja isänpäivää voidaan juhlia liikkumalla yhdessä, joko päiväkotiin tullessa tai lasta sieltä haettaessa. Mukava lahjaidea voisi olla mm lapsen suunnittelema liikuntalahjakortti vanhemmalleen. Kasvattajana otathan lapset mukaan suunnitteluun?  Joulu- ja kevätjuhlia kannattaa järjestää, vaikka tutustuttaen perheitä lähialueen liikuntapaikkoihin mm. luontopolulle tai lähimetsään.

Yhteistyö:

Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen edellyttää yhteistyötä vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön, mutta myös monien muiden tahojen kanssa. Liikuntapalvelut, paikalliset liikuntaa järjestävät toimijat, terveydenhuollon ammattilaiset, isovanhemmat, naapurit sekä kuntapäättäjät ja virkamiehet voivat omilla toimillaan edistää fyysisesti aktiivista lapsuutta. Varhaiskasvatus tekee monipuolista yhteistyötä näiden eri tahojen kanssa.

Liikuntapalvelun liikunnanohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa mm. perheliikuntakerhojen ja liikuntapäivien muodossa. Perheliikuntakerhoja järjestetään eri puolilla kaupunkia yhteistyössä SeAMK:in opiskelijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksen liikuntapäiviä järjestetään yhteistyössä urheiluseurojen kanssa mm. urheilutalokäynnit, luistelupäivät ja ulkoliikuntatapahtumat. Perinteiset perheliikuntatapahtumat, kuten loma-aikojen liikuntamaat, ovat suosittuja tapahtumia. Liikuntamaa-tapahtumat ovat saaneet rinnalleen kuukausittaiset urheilutalon pikku liikuntamaat, joihin perheet ystävineen ja perhepäivähoito ovat tervetulleita. Uusia perheliikuntatapahtumia ovat myös lastenreitin Porukalla luontoon-ulkoliikuntatapahtuma ja perheluistelutapahtuma ison tekojään aukeamisen kunniaksi. Liikuntapalveluiden kanssa yhteistyötä tekevät liikuntapäivien eteen mm. Seinäjoen taitoluistelijat ja SMJ.

Urheiluseurat järjestävät perinteisiä lajimaistatuksia varhaiskasvatuksen lapsille toimintakauden aikana. Syksyllä lapset pääsevät nauttimaan jalkapallon huumasta pelaamalla SJK:n järjestämässä Päivisfutis-tapahtumassa. Myös SeMi tarjoaa jalkapallon lajimaistatuksia. Eskari-ikäiset pääsevät S-kiekon luisteluoppiin. Taitoluistelijat liikuttavat myös varhaiskasvatuksen lapsia ahkerasti tuoden luistelun lajiominaisuutta tutuksi. SMJ kiertää yksiköissä antaen lapsille mahdollisuuden tutustua pesäpallon saloihin.

Varhaiskasvatuksessa tehdään paljon yhteistyötä oman talon ryhmien sekä eri yksiköiden välillä. Hyppööttäjä-verkoston tärkeä tavoite on vahvistaa yhteistyön toteutumista. Yksikön eri ryhmien hyppööttäjät kokoontuvat säännöllisesti suunnittelemaan, kehittämään ja arvioimaan liikuntakasvatusta. Yksiköiden hyppööttäjät osallistuvat heille järjestettäviin koulutuksiin, joissa he mm. yhdessä keskustelevat yksiköiden toimintatavoista ja jakavat ideoita toisilleen. Seinäjoen varhaiskasvatuksessa hyppööttäjät nimetään vuosittain jokaiseen päiväkotiryhmään, ryhmäperhepäivähoidon yksikköön, perhepäivähoidon tiimiin sekä avoimen liikuntakerhotoiminnan yksikköön. Hyppööttäjien omista koulutuksista vastaa liikuntakoordinaattori apunaan liikuntalähetti. Koulutuksia suunnitellaan ja järjestetään lisäksi yhteistyössä liikuntapalveluiden liikunnanohjaajan kanssa. Hyppööttäjät osallistuvat myös Pohjanmaan liikunta ja urheilu ry:n Liikka-verkoston koulutustapaamisiin. Liikuntakasvatuksen kehittämistyön apuna käytetään valtakunnallista Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelmaa.