Uusien ykkösluokkalaisten tutustumispäivä Törnävän koulussa on tiistaina 10.5.2022 kello 12.00 alkaen.

Ohjeet Wilma-rekisteröitymiseen löytyvät osoitteesta https://www.seinajoki.fi/kasvatus-ja-opetus/opiskelu-perusopetuksessa/sahkoiset-ymparistot/wilmatuki/

Koulussamme on n. 250 oppilasta, 17 opettajaa ja kuusi koulunkäynnin ohjaajaa. Muuta vakituista henkilökuntaa on kolme. Törnävän koulu sijaitsee nimensä mukaisesti Törnävän kaupunginosassa. Aivan koulumme vieressä on kulttuurihistoriallisesti arvokas Törnävän kartanon alue.
Alueella sijaitsee mm. Seinäjoen museon rakennuksia.

Vaikka koulualuettamme rajoittaa kahdelta sivulta vilkkaasti liikennöidyt Seinäjoelta etelään suuntautuvan liikenteen ulosmenotiet,
on koulumme piha-alue viihtyisä. Se on ollut Nuoren Suomen ja Länsi-Suomen lääninhallituksen pilottiprojekti lähiliikuntapaikkarakentamisessa.
Pihaan kannattaa käydä tutustumassa kauempaakin.