Lapset ovat aktiivisimmillaan ulkoillessaan. Huomioitavaa on, että ulkona reipas liikkuminen ja korkea fyysinen aktiivisuus ovat vähäisempää tytöillä kuin pojilla. Kasvattajan tulee havainnoida, kannustaa ja tukea liikkumiseen ulkona. Erityisesti passiivisia lapsia saadaan liikkumaan, kun aikuinen osallistuu, innostaa ja ohjaa liikuntaleikkejä. Millaisia käytänteitä olette luoneet tai voisitte luoda yksikköönne, joilla motivoitte passiivisia lapsia liikkumaan ulkoilun aikana?

Kuvassa pihasuunnistusta, jossa heitetään vuorollaan noppaa ja liikutaan sovitulla tavalla nopan osoittaman paikan luo:

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin muutoksessa on ensiarvoisen tärkeää siirtää päivittäisiä toimintoja sisältä ulos. Tutkiva työtapa ja ilmiöpohjaisen projektin toteuttaminen on ulkona luontevaa.