Kodin ja koulun sujuva yhteistyö on tärkeää. Pääsääntöisenä yhteydenpitovälineenä käytämme Seinäjoen kaupungin ohjeistuksen mukaan Wilma- oppilashallintojärjestelmää.

Joupin koulussa järjestetään myös koko koulun vanhempainiltoja sekä luokkakohtaisia vanhempainiltoja. Luokkakohtaisten vanhempainiltojen koolle kutsujana toimii luokanopettaja tai rehtori. Näitä järjestetään tarpeen mukaan vuosittain. Lisäksi voidaan järjestää myös oppilasta koskevia opettajan ja huoltajien välisiä vanhempaintapaamisia tarvittaessa, jos herää huoli koskien oppilaan koulunkäyntiä tai oppimista. Huoltajalla on aina ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta. Kodin tuki koulunkäynnille ja koulun sekä kodin yhteiselle kasvatustehtävälle on tärkeää.

Arviointikeskustelut ovat yksi tärkeä yhteistyön muoto. Näissä vuosittaisissa tapaamisissa keskustellaan oppilaan koulunkäynnistä yhdessä luokanopettajan, huoltajien ja oppilaan kesken. Tarvittaessa mukaan voidaan kutsua myös muita toimijoita. Pääsääntöisesti arviointikeskustelut järjestetään syyslukukauden loppupuolella tai kevätlukukauden alussa.

Vanhempaintoimikunta

Koulussamme toimii vanhempaintoimikunta, johon valitaan vuosittain jäseniä jokaiselta luokalta. Vanhempaintoimikunta toimii yhteistyöelimenä kodin ja koulun välillä.

Toimikunnan tavoitteena on

  • Tukea kouluhenkilökunnan, oppilaiden ja vanhempien toimintaa.
  • Luoda turvallinen kouluympäristö oppimiseen ja asumiseen.
  • Korostaa vastuullisuutta, empaattisuutta ja itseluottamuksen vahvistamista.
  • Olla yhdysside koulun ja kodin välillä.

Vanhempaintoimikunta lv. 2023-2024

NimiLuokka
Mäkynen Heidi, puheenjohtaja3.lk, 6.lk
Hilli Jenna4.lk
Jukarainen Katja6.lk
Lehtiniemi Maarika3.lk
Sihvonen Johanna5.lk
Tarkanmäki Riitta1.lk
Varttila Anne4.lk
Yli-Karjanmaa Elina5.lk