FinTandem-menetelmän mukaisessa kielen harjoittelussa kaksi eri kieltä äidinkielenään puhuvaa henkilöä sitoutuu vastavuoroisuusperiaatteella opettamaan toinen toisilleen omaa äidinkieltään.

Pyrimme löytämään mahdollisimman monta tandem-paria. Harjoittelupari sopii keskenään tapaamisajat ja paikat sekä aiheet, joita tapaamisten aikana käsitellään. Tarkoituksena ei ole syventyä kielioppiin, vaan harjoitella käyttämään ja ymmärtämään käytännön ja arkipäivän kieltä. Kielenkäyttöä voi harjoitella monella tavalla: keskustelemalla, pelaamalla pelejä, tekemällä yhdessä jne. Tandem-harjoittelu soveltuu sellaisille, jotka osaavat jo tandem-kielen perusasiat. Harjoittelu edellyttää valmiutta tutustua uuteen ihmiseen. Yhteiset harrastukset ja kiinnostuksen kohteet voivat helpottaa harjoittelua. Tandem-pari tapaa yleensä noin kerran viikossa ja sen lisäksi järjestetään myös yhteisiä tapaamisia lukuvuoden aikana.

Harjoitteluun voi ilmoittautua alla olevalla lomakkeella. Voit ilmoittautua myös kansalaisopiston toimistolla. Ilmoittautuminen opinto-oppaassa FinTandem-kurssin kohdalla ilmoitetun ajan jälkeen.

Ilmoittaudu FinTandemiin