Opetussuunnitelma

Pohjan koulussa noudatetaan Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Koulun oma opetussuunnitelma täydentää kaupungin opetussuunnitelmaa, ja se on opetus- ja kasvatustyön kehittämisen työkalu opettajille. Opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2016 alkaen.
Pohjan koulu tarjoaa oppilaille mahdollisuuden yksilölliseen ja sosiaaliseen kasvuun. Koulu antaa oppilailleen jatko-opinnoissa ja elämässä tarvittavia perustietoja ja -taitoja. Päämääriin pyritään yhdessä huoltajien kanssa.

Yhdessä yhteistyöllä toimintamalli

Seinäjoen kaupungin Yhdessä yhteistyöllä –toimintamalli sisältyy koulujen suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2 luku, 13 §/2013.

Pohjan koulussa noudatetaan Seinäjoen kaupungin Yhdessä yhteistyöllä mallia. Mallin lähtökohtana on positiivinen pedagogiikka, joka ohjaa keskittymään vahvuuksiin ja vahvistaa hyväksyvää ja myönteistä ilmapiiriä.

Liikunnallistamissuunnitelma

Pohjan koulu on myös Liikkuva koulu, jonka tavoitteena on mahdollistaa oppilaiden liikkuminen koulupäivien aikana monipuolisilla tavoilla.

Lukudiplomit

Pohjan koulun oppilaat marssimassa Kirjastoon lukudiplomitapahtuman avajaisiin.
Pohjan oppilaiden kirjastokulkue lukukautena 2012-2013

Pohjan koululaiset lukevat ahkerasti kirjoja. Heitä kannustetaan lukemiseen ja koulussamme osallistutaankin vuosittain kirjaston järjestämiin lukudiplomikampanjoihin.

Lue lisää ajankohtaisesta lukudiplomista.