Mannerheimin lastensuojeluliiton tukioppilastoiminta Ylistaron yläkoulussa on vahvasti koulun hyvinvointityötä. Tukioppilastoiminnassa näkyvät MLL:n toimintaa ohjaavat arvot: lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys ja yhdenvertaisuus. Tavoitteena on toiset huomioivan käyttäytymisen edistäminen koulussa, nuorten osallisuuden lisääminen koulussa, ongelmien ennaltaehkäiseminen sekä yksilönä kehittyminen esimerkiksi sosiaalisia taitoja ja empatiakykyä lisäämällä. Tukioppilastoiminnalla pyritään torjumaan lasten ja nuorten yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja puuttumaan kiusaamistapauksiin.
Ylistaron yläkoulussa tukioppilaina toimivat kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset vapaaehtoiset nuoret. Heitä ohjaa kaksi tukioppilasohjaajaopettajaa. Jokaisella yläkouluun tulevalla seitsemännellä luokalla on oma tukioppilasryhmä, jolla on tärkeä tehtävä olla tukena ja apuna nivelvaiheessa siirryttäessä alakoululta yläkouluun. Tukioppilaat välittävät kaikille hyväksyvää ja tervetullutta ilmapiiriä uusille yläkoululaisille, jotka ryhmäytyvät ja tutustuvat uuteen kouluun ”tukarien” ohjauksessa. Tukioppilaat järjestävät kouluvuoden aikana erilaisia yhteisiä tapahtumia. He ovat mukana myös koulun henkilökunnan arjessa esim. tuomalla esiin konfliktitilanteita, joissa tarvitaan aikuisen apua.

MLL:n tukioppilastoiminnan arvot ja tavoitteet (19.9.2018)

Tukioppilastoiminnan arvot
• Yhdenvertaisuus
• Vapaaehtoisuus
• Ilo
• Luottamuksellisuus
• Nuoruus ja nuoruuden arvostus
• Osallisuus ja nuorten äänen kuuluminen
Tukioppilastoiminnan tavoitteet
• Toiset huomioivan käyttäytymisen edistäminen koulussa
• Nuorten osallisuuden lisääminen koulussa
• Ongelmien ennaltaehkäiseminen
• Yksilönä kehittyminen

https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/tukioppilastoiminta/