AJANKOHTAISTA

Wilman kautta tiedotetaan ajankohtaiset tapahtumat.

Lintuviidan koulu on osa Kasperi-taloa, johon kuuluvat päiväkoti, neuvola ja hammashoitola sekä harrastetiloja. Päiväkodin laajennustyömaa 2023-24 vaikuttaa kulkureitteihin Tapiolantien puolella. Lintuviidan koulussa on tällä hetkellä 8 yleisopetuksen luokkaa (1.- 6.lk) ja kolme erityisluokkaa (1-2.lk, 3-4.lk ja 5-6.lk). Koulussamme on myös valmistavaa opetusta (valo) ja suomi toisena kielenä (S2) opetusta. Iltapäivätoimintaa 1.-2.luokkalaisille järjestetään Lintuviidan puoleisissa kerhotiloissa.


Välituntialueella on käytössä peliareena, koripallotelineet, Ketturämäkön nurmikenttä, leikkitelineitä ja asvalttipiha.

Lintuviidan koulussa laaja-alaisen osaamisen osa-alueet kulkevat luontevana osana oppimista. Koulumme laaja-alaisen osaamisen painotusalue on Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3). Koulu ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään ympäristönsä hyvinvointia (Yhdessä Yhteistyöllä-toimintamalli). Opetuksessa tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen.