Seinäjoen kansalaisopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää kolmessa taiteenalassa: kuvataiteessa, rytmimusiikissa ja teatteritaiteessa, Taide- ja musiikkikoulu Luovaamossa. Rytmimusiikin ja teatterin opetustilat ovat Tammikampusalueella sijaitsevassa Lämppäri-rakennuksessa (Puskantie 40). Kuvataiteen opetustilana toimii Taidekoulu Oiva (Pellervonkatu 6).

Taiteen perusopetuksen opintoihin voit ilmoittautua läpi vuoden opistopalvelut-sivustolla tai ottamalla yhteyttä kansalaisopiston asiakaspalveluun. Ilmoittautua voi pitkin vuotta, mutta pääsääntöisesti ryhmät koostetaan loppukevään ja alkusyksyn aikana. Opetus alkaa pääsääntöisesti elokuun viimeisellä viikolla ja päättyy huhti-toukokuun vaihteessa. Katso Luovaamon esite.

Mikä taiteen perusopetus?

Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta, joka on kohdennettu erityisesti noin 7-18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Taiteen perusopetuksen pohjana ovat sitä koskevan lain ja asetuksen lisäksi Opetushallituksen hyväksymät opetussuunnitelman perusteet. Tutustu Luovaamon opetussuunnitelmaan.

Taiteen perusopetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään, tukee luovaa ajattelua ja toimintaa, aisti- ja tunneherkkyyttä sekä kehittää opiskelu- ja vuorovaikutustaitoja. Samalla vahvistuvat oppilaan minän kasvu ja kehittyminen sekä hänen kykynsä jäsentää ympäröivää todellisuutta.

Luovaamoa Eskareille!

Luovaamon varhaisiän monialaiset taideopinnot yhdistävät kuvataiteita, teatteritaidetta ja rytmimusiikkia. Opinnot on suunnattu 6-7-vuotiaille varhaisikäisille ja eskareille Opintojen avulla rohkaistaan eskarilaisen luovuutta, kehitetään ilmaisua ja kehitetään sekä vahvistetaan itsetuntoa.

Lukuvuoden aikana lapsesi tutustuu kolmeen eri taito- ja taideaineeseen 10 viikon jaksoina. Kurssilla työskentely on kokonaisvaltaista ja leikinomaista lapsen ikäkaudelle sopivaa tekemistä. Lukuvuoden jälkeen lapsesi voi ilmoittautua haluamaansa Luovaamon taide- tai taitoaineiden opintoihin. Ilmoittaudu opistopalvelut.fi/seinajoki -sivustolla. Luovaamoa eskareille ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 16.00-17.00.

Katso Luovaamon kevään esitykset, konsertit ja näyttelyt

seinajoki.fi/kansalaisopisto/tapahtumat

Opettajat

Opettajiin saat yhteyden Seinäjoen kansalaisopiston asiakaspalvelun kautta.

Sivulla on tiedostoja, jotka eivät ole saavutettavia.