Kodin ja koulun hyvä ja toimiva yhteistyö on luottamuksellista yhdessä tekemistä oppilaan parhaaksi. Yhteistyö kodin kanssa on tärkeää, jotta lapsen kasvu ja oppiminen sujuvat mahdollisimman mutkattomasti. Yhteistyöllä tuetaan kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. 

Kodin ja koulun välistä yhteydenpitoa  varten meillä on käytössä Wilma oppilashallintojärjestelmä. Wilman kautta suositellaan viestimään arkiset asiat ja ilmoittamaan poissaolot. Myös hallinnosta tulevat viestit välittyvät Wilman kautta, sekä järjestelmäviesteinä, että koulun omina viesteinä. Kiireelliset asiat kannataa ilmoittaa puhelimella opettajahuoneen puhelimeen. Opettajat tarkentavat luokittain oman tapansa ja toiveensa yhteydenpitoon.

Koko koulun yhteinen vanhempainilta pidetään kerran lukuvuoden aikana. Tämän lisäksi opettaja pitää oman luokkansa vanhempainillan, jossa käydään läpi luokan yhteisiä asioita ja oppimiseen liittyviä asioita. 

Arviointikeskustelut käydään oppilaskohtaisesti 1-4 luokilla. Arviointikeskustelu pidetään marraskuun alun ja tammikuun lopun välisenä aikana. Viidennellä ja kuudennella luokalla pidetään mahdolliset oppilaskohtaiset vartit ja arviointikeskustelun sijasta oppilas saa lukukausitodistuksen.

Vanhempainyhdistys

Kivistön koulussa toimii vanhempainyhdistys, jossa on vanhempien edustus jokaiselta luokalta. Vanhempainyhdistyksen tarkoitus on toimia huoltajien edustuksena koulun toiminnassa ja näin tukea koulun toimintaa. Vanhempainyhdistys järjestää yhdessä koulun kanssa koulun myyjäiset. 

Vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja on Joel Rantala.