Perusopetuksen kouluissa käytössä olevia sähköisiä ympäristöjä oppimisen välineiksi ja tueksi sekä yhteydenpitoon.

Adobe Connect

Adobe Connect -ohjelmaa käytetään katsomusaineiden ja A2-espanjankielen etäopetuksen välineenä.

Linkit katsomusaineiden ja A2-espanjan etäopetustyöhuoneisiin www.seinajoki.fi/etaopetus

Boksi

Microsoft Office 365 palvelusta käytetään Seinäjoen opetuspalveluissa nimitystä Boksi. Boksi tarjoaa oppilaille ja opettajille käyttöön mm. OneDrive pilvitallennustilan sekä Office online-sovellukset, kuten Word, PowerPoint ja Teams.

http://boksi.seinajoki.fi

Helmi

Helmi oppilashallintojärjestelmä sisältää koulun arkitoimintaa tukevia ominaisuuksia opettajille, oppilaille ja huoltajille. Toimintoja ovat mm. lukujärjestykset, tiedotteet, viestintä, arviointi, poissaolot, kokeet, läksyt, tapaamiskalenteri, lomakkeet ja kyselyt.

Helmeä voi käyttää internetin selaimella (laaja versio) ja Helmi Mukana -mobiilisovelluksella (suppea versio). Helmi Mukana -mobiilisovellus on ladattavissa sovelluskaupasta.

Helmen käyttöönotto ja ensikirjautuminen tulee tehdä internetin selaimella, ennen mobiilisoveluksen käyttöönottoa.

https://helmi.seinajoki.fi

NäppisTaituri

NäppisTaituri on Typing Master Finland Oy:n palvelu kymmensormijärjestelmän opetteluun. Näppistaituriin kirjaudutaan Boksin käyttäjätunnuksilla.

http://bit.ly/sjokinappis

ViLLE

ViLLE on Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksella kehitetty oppimisjärjestelmä. Järjestelmä sisältää useita erilaisia ohjelmoinnin, matematiikan, kielten ja muiden aineiden oppimiseen kehitettyjä tehtävätyyppejä.

ville.utu.fi