Perusopetuksen kouluissa käytössä olevia sähköisiä ympäristöjä oppimisen välineiksi ja tueksi sekä yhteydenpitoon.

Boksi

Microsoft Office 365 palvelusta käytetään Seinäjoen opetuspalveluissa nimitystä Boksi. Boksi tarjoaa oppilaille ja opettajille käyttöön mm. OneDrive pilvitallennustilan sekä Office online-sovellukset, kuten Word, PowerPoint ja Teams. Mikäli Boksiin kirjautumsiessa on ongelmia, tarkista ensin, että käyttäjänimi on muodossa kayttajanimi@opetus.seinajoki.fi – tarvittaessa ota yhteyttä omaan opettajaasi.

http://boksi.seinajoki.fi

Ohjevideo Boksiin kirjautumiseen

Digipolku

Seinäjoen perusopetuksen digipolku toimii opetuksen tukena oppilaiden digitaalisten taitojen (digitaalinen osaaminen, medialukutaidot, ohjelmointiosaaminen) yhdenvertaisessa kehittymisessä. Polun avulla taitoja voidaan harjoitella konkreettisesti ja käytännönläheisesti luontevana osana eri oppiaineiden opiskelua.

https://digipolku.seinajoki.fi/

NäppisTaituri

NäppisTaituri on Typing Master Finland Oy:n palvelu kymmensormijärjestelmän opetteluun. Näppistaituriin kirjaudutaan Boksin käyttäjätunnuksilla.

https://seinajoki.nappistaituri.fi

ViLLE

ViLLE on Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksella kehitetty oppimisjärjestelmä. Järjestelmä sisältää useita erilaisia ohjelmoinnin, matematiikan, kielten ja muiden aineiden oppimiseen kehitettyjä tehtävätyyppejä.

ville.utu.fi

Wilma

Wilma on oppilashallinnon verkkopalvelu, joka sisältää koulun arkitoimintaa tukevia ominaisuuksia opettajille, oppilaille ja huoltajille. Toimintoja ovat mm. lukujärjestykset, tiedotteet, viestintä, arviointi, poissaolot, kokeet, läksyt, tapaamiskalenteri, lomakkeet ja kyselyt.

Wilmaa voi käyttää internetin selaimella (laaja versio) ja Wilma-sovelluksella (suppea versio). Wilma-sovellus on ladattavissa sovelluskaupasta.

Wilman käyttöönotto ja ensikirjautuminen tulee tehdä internetin selaimella, ennen sovelluksen käyttöönottoa.

https://seinajoki.inschool.fi/