Opetussuunnitelma

Ruutipuiston koulussa noudatetaan Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Koulun oma opetussuunnitelma täydentää kaupungin opetussuunnitelmaa, ja se on opetus- ja kasvatustyön kehittämisen työkalu opettajille. Opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2016 alkaen.

Sairaalaopetuksen koulupolku

Sairaalaopetus toimii erikoissairaanhoidon tukena ja sairaalaopetusjakso suunnitellaan yhteistyössä hoidon kanssa. Prosessi on kuvattu alla olevassa liitteessä.