Seinäjoella on käytössä oma arviointi- ja laatujärjestelmä, jonka Kansallinen arviointineuvosto (Karvi) on valinnut yhdeksi hyväksi valtakunnalliseksi käytänteeksi. Perusopetuslain 21 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa. Suunnitelmallinen ja kattava arviointi mahdollistaa toiminnan kehittymisen seurannan. Sen avulla voidaan toteuttaa tarvittavia kehittämis- tai muutostoimenpiteitä.

Seinäjoen perusopetuksessa teetetään lukuvuosittain arviointikyselyjä eri aihepiireistä. Arviointijärjestelmän mukaisia arviointeja toteutetaan eri teemojen osalta kolmen vuoden sykleissä. Kyselystä riippuen vastaajina voivat olla opettajat, oppilaat ja ajoittain myös vanhemmat, sekä koulunkäynninohjaajat ja henkilökohtaiset avustajat. Tarkoituksena on tuottaa tietoa opetuksen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Arviointikyselyiden tulokset toimivat myös koulujen informaatio-ohjauksen ja kehittämisen välineenä. Arviointikyselyiden keskeiset tulokset käsitellään myös kasvatus- ja opetuslautakunnassa.

Seinäjoen perusopetuksen arviointikysely kevät 2024

Kevään 2024 arviointikyselyn aiheina olivat Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki sekä Oppimisympäristö ja sen turvallisuus. Molemmat kyselyt suunnattiin kaikille opettajille, joilla on oma ryhmä. Oppimisympäristö ja sen turvallisuus- kysely kohdistettiin 4.–9.luokkien oppilaille.

Opettajien kysely

Pelkästään opettajille suunnattu kysely sisälsi kaksi osiota:

  • tukipalvelut
  • oppimista edesauttavat asiat

Opettajien ja oppilaiden yhteinen kysely

Kyselyt sisälsivät seuraavat osiot:

  • opetusvälineet, tietotekniikan käyttö ja koulun tilat
  • ihmisten väliset suhteet ja osallisuus koulussa
  • koulupiha ja turvallisuus

Seinäjoella 17.6.2024 Johanna Keski-Jyrä, rehtori, arviointikyselyvastaava