Kenelle

Nuorille eläkeläisille (18–29-vuotiaat)

Tavoite

  • Saadaan nuoret pois kotoa. Vahvistetaan heidän hyvinvointiaan ja perustaitojaan.
  • Autetaan nuorten itseluottamuksen rakentamisessa. Edistetään heidän minäpystyvyyttään ja tuetaan vahvuuksia. Aktivoidaan ja autetaan tulevaisuuden rakentamisessa.
  • Parannetaan nuorten työmarkkina-asemaa. Kehitetään digi-, viestintä-, kieli- ja työnhakutaitoja.
  • Tuetaan nuoria jatkopolun löytämisessä. Jos se on tarkoituksenmukaista, tavoitellaan eläkepäätöksen purkamista. Ohjataan ja tuetaan nuorta työmarkkinoille tai opintoihin.

Toteutustapa

Palvelu tarjotaan Seinäjoen kansalaisopistolla. Osallistujia otetaan syksystä 2023 lähtien vuoden 2024 loppuun saakka.

Nuorille tehdään alkukartoitus sekä osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen. Niiden pohjalta rakentuu henkilökohtainen suunnitelma. Aluksi keskeisimmät valmennussisällöt ovat arjenhallinta- ja hyvinvointitaitoja. Nuori saa henkilökohtaista ohjausta ja tukea tunnistaa omat vahvuusalueensa ja mielenkiinnon kohteensa. Niiden löytämisen myötä edetään askel kerrallaan työmarkkina-aseman vahvistamisessa.

Valmennuspalvelun tukitoimet

Seinäjoen kansalaisopisto antaa valmennuksen käyttöön hyvinvointivalmentajan, taideterapeuttisten menetelmien ohjaajan, erityisopettajan, opinto-ohjaajan, terveydenhoitajan sekä lukuisia eri alojen sekä päätoimisia että tuntiopettajia.

Yhteistyöverkostojen kautta valmennuksen tueksi saadaan sosiaalihuollon palvelut, mielenterveyspalvelut, päihdehuollon palvelut, luki-kartoitus ja muut oppimisen haasteisiin liittyvät selvitykset, työkykykartoitukset, uraohjaus sekä talousneuvonta.

Seinäjoen Kansalaisopistossa voi tehdä osaamisperusteisuuskursseja, joista saa virallisen osaamismerkinnän. Tarjolla opistossa on myös pätevöittäviä koulutuksia (esim. hygieniapassi). Muita tutkinnonosia tai osasuorituksia voi tehdä laajan yhteistyöverkostomme oppilaitoksissa.

Hanke on Opetushallituksen rahoittama.

Yhteyshenkilöt

Uurtimo Yrjö

projektikoordinaattori , Kansalaisopisto

Orava Heli

projektityöntekijä , Kansalaisopisto

Laurila-Järvinen Päivi

projektityöntekijä , Kansalaisopisto