Seinäjoen kansalaisopistolla kehitetään toimintaa ja koulutusta jatkuvasti yhteistyössä moniammatillisen oppilaitosverkoston ja sidosryhmien kanssa. Hanketoiminta perustuu kaupungin ja Seinäjoen kansalaisopiston strategiaan ja näissä linjattuihin vahvuuksien korostamiseen ja kehittämiskohteiden työstämiseen. Toiminnan ja koulutuksen laadun kehittämisessä erilaiset ja monipuoliset hankkeet ovat merkittävässä roolissa. Hankkeita toteutetaan eri rahoituskanavilla laajassa sidosryhmätyössä ja eri koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Hanketoimintamme painopisteet

  • Ohjaava opisto -toimintamalli
  • Matalan kynnyksen palvelut
  • Yhteisöllinen oppiminen
  • Yksilöllinen ohjaus
  • Aktiiviset opiskelijat
  • Kuntalaisten osallistaminen

Käynnissä olevat hankkeet

Kestävä kansalaisopisto

Hankkeen tavoittena on sosiaalisen, kulttuurisen, ekologisen ja taloudellisen kestävän kehityksen arvojen edistäminen kansalaisopiston toiminnassa ja koulutuksessa. Hanke on Opetushallituksen rahoittama laatu- ja kehittämishanke.

Toiminnallisia polkuja työelämään / Työllistämö jatkohanke

Hankkeen kohderyhmänä ovat täysi-ikäiset työttömät työnhakijat. Hankkeen tavoitteena on osallistujien osaamisen ja työelämävalmiuksien kehittäminen, tulevaisuususkon vahvistaminen ja työllistymisen väylän löytäminen. Hanke on Opetushallituksen rahoittama.

Päättyneet hankkeet

Työllistämö

Työllistämö on suunnattu työttömyysuhan alaisille, työttömille sekä työvoiman ulkopuolella oleville aikuisille. Työllistämössä tuetaan ohjautumista koulutukseen ja työelämään hakeutumista. Lue lisää Työllistämöstä. Työllistämö on Opetushallituksen rahoittamaa toimintaa.

Kansalaisopo

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Kansalaisopo -hanke.

Positiivinen porttiteoria -Laatu- ja kehittämishanke 2020-2021

Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on madaltaa kaupunkilaisten kynnystä osallistua kansalaisopiston toimintaan erilaisten avointen workshoppien, kerhojen ja avoimen kahvilatoiminnan ja tapahtumien avulla. Hanke oli Opetushallituksen rahoittama laatu- ja kehittämishanke.

Kokeillaan ja opitaan yhyres! -laatu- ja kehittämishanke 2019-2021

Hanke oli Opetushallituksen rahoittama laatu- ja kehittämishanke.