LAKE: Kokeillaan ja opitaan yhyres! -hanke 13.4.2019-31.12.2020

Ohjauksen tarpeessa?

Hankkeen aikana kehitämme elinikäistä ohjausta Seinäjoen kansalaisopistolla ja tarjoamme yksilöllistä ohjausta laajasti koko elämänkenttää koskien. Hankkeen aikana vahvistamme yhteistyötä alueen verkostotoimijoiden kanssa ja teemme työtä, jotta jokaisella olisi mahdollisuus itselle mieluisaan harrastukseen. Hankkeen aikana koko Seinäjoen kansalaisopiston henkilökunta kouluttautuu ohjausosaamisen saralla ja kehitämme ohjauksen mallia yhteistyössä ohjausalan ammattilaisia kouluttavien tahojen kanssa. Hankkeeseen liittyen järjestetään syksyllä 2020 elinikäisen ohjauksen seminaari uudella Kansalaiskampuksella.

Seinäjoen kansalaisopistolla toimii hankkeen ajan 2019-2020 Ohjauspalvelu, joka auttaa sinua tunnistamaan omat vahvuutesi ja mielenkiinnon kohteesi. Ohjauspalvelu on avoin ja maksuton kaikille, ikään katsomatta.

Hyvinvoinnin tilat-hanke 1.11.2017-31.10.2020

Seinäjoen kaupunki on mukana Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa. Toimintalinja 5 (sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) erityistavoitteena on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hyvinvoinnin tilat- hankkeessa hyödynnetään vuosina 2014-2016 kehitettyä Lapinlahden Lähteen toimintamallia tyhjien tilojen valjastamiseksi hyvinvoinnin käyttöön. Hanke on valtakunnallinen, jossa kehitetään neljää eri hyvinvoinnin tilaa ympäri Suomen.

Seinäjoen kansalaisopistolle, Kansalaiskampukselle rakentuvat uudet tilat Seinäjoen vanhaan lääninsairaalaan vuoden 2019 aikana. Kulttuurihistoriallisesti arvokas miljöö luo puitteet yhdistää ympäristön ja toiminnan hyvinvointivaikutukset ja tuoda alueen todellinen potentiaali esille mielen hyvinvoinnin lähteenä.

Hankkeen tavoitteet:
-Seinäjoen kansalaisopiston tavoitteena on uusien tilojen, kansalaiskampuksen myötä avata kansalaisopiston toimintaa laajempana kokonaisuutena. Uusilla pedagogisilla toimenpiteillä ja muutoksilla pyritään kehittämään kansalaisopistoa entistä avoimemmaksi kohtaamispaikaksi.
-Hankkeen tarkoituksena on kerätä kokemustietoa opiston tähänastisesta toiminnasta, mutta myös unelmia, malleja ja visioita paikallisesta tulevaisuuden kansalaiskampuksesta. Kansalaiskampusta rakennetaan yhteistyöstä Seinäjoen kansalaisopiston sekä muiden Seinäjoen alueen sidosryhmien kanssa.
-Seinäjoen kansalaiskampus tarjoaa osallistumisen mahdollisuuden kenelle tahansa. Kansalaiskampuksesta on tarkoitus kehittää matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa eri-ikäiset ihmiset (lapsiperheet, nuoret, opiskelijat, työttömät, työikäiset ja eläkeläiset) voivat kohdata yhteisen keittiön sydämessä.

Kivimäki Laura

projektikoordinaattori , Kansalaisopisto