Seinäjoen kansalaisopistolla kehitetään toimintaa ja koulutusta jatkuvasti yhteistyössä moniammatillisen oppilaitosverkoston ja sidosryhmien kanssa. Hanketoiminta perustuu kaupungin ja Seinäjoen kansalaisopiston strategiaan ja näissä linjattuihin vahvuuksien korostamiseen ja kehittämiskohteiden työstämiseen. Toiminnan ja koulutuksen laadun kehittämisessä erilaiset ja monipuoliset hankkeet ovat merkittävässä roolissa. Hankkeita toteutetaan eri rahoituskanavilla laajassa sidosryhmätyössä ja eri koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Hanketoimintamme painopisteet

  • Ohjaava opisto -toimintamalli
  • Matalan kynnyksen palvelut
  • Yhteisöllinen oppiminen
  • Yksilöllinen ohjaus
  • Aktiiviset opiskelijat
  • Kuntalaisten osallistaminen

Käynnissä olevat hankkeet

Työllistämö

Työllistämö on suunnattu työttömyysuhan alaisille, työttömille sekä työvoiman ulkopuolella oleville aikuisille. Tavoitteena on voimaannuttaminen, osaamisen kehittäminen, tulevaisuususkon luominen ja työllistymisen väylän löytäminen. Työllistämössä tuetaan ohjautumista koulutukseen ja työelämään hakeutumista. Työllistämö antaa eväitä myös aivan uuden alan löytämiselle ja sille hakeutumiselle. Lue lisää Työllistämöstä.

Kansalaisopo

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Kansalaisopo -hanke.

Lue lisää Kansalaisopo -hankkeesta

Positiivinen porttiteoria -Laatu- ja kehittämishanke 2020-2021

Uudet tilat, uusi opisto.

Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on madaltaa kaupunkilaisten kynnystä osallistua kansalaisopiston toimintaan erilaisten avointen workshoppien, kerhojen ja avoimen kahvilatoiminnan ja tapahtumien avulla.

Perinteisen kurssitoiminnan lisäksi opiston uudet tilat mahdollistavat paljon uudenlaista toimintaa paitsi opistona, myös yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Pyrkimyksenä on saada potentiaalisille uusille asiakkaille positiivinen ensivaikutelma opistosta, jolloin he pikku hiljaa ajautuu yhä syvemmälle opiston toimintoihin ja jää lopulta aktiiviseksi opiskelijaksi ja toimintaan osallistujaksi.

Päättyneet hankkeet

LAKE: Kokeillaan ja opitaan yhyres! -hanke 2019-2021