Alakylän koulu on noin 300 oppilaan peruskoulu Seinäjoella, Etelä-Pohjanmaalla.
Koulumme painopisteialueina ovat vastuullinen koulunkäynti, yrittäjyyskasvatus sekä tieto- ja viestintäteknologian oppimiskäyttö.

Tunnuslauseemme on turvallinen, välittävä, kannustava ja yrittävä Alakylän koulu.

Alakylän koulu on saanut syksyllä 2013 ensimmäisenä suomalaisena kouluna yrittäjyyskasvatuksen laatuleiman. Koulumme on on valittu OECDn neljän parhaan yrittäjyyskasvatuskäytänteen tekijän joukkoon kesäkuussa 2014 tehdyssä arvioinnissa.