Seinäjoen kaupungissa toimitaan varhaiskasvatussuunnitelmamme mukaan.

Varhaiskasvatuskeskusten toimintaa varten on tehty lisäksi omat linjaukset.

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen on laadittu kansainvälistämisen strategia.

Etelä-Pohjalainen Esiopetussuunnitelma, jonka mukaan Seinäjoella ja maakunnassa toimitaan, löytyy ePerusteista.

Opinnäytetyöt

Varhaiskasvatusalan opiskelijat tekevät vuosittain opinnäytetöitä eri oppilaitoksissa. Alla kuluvan ja edellisen vuoden opinnäytetyöt, jotka on julkaistavaksi toimitettu.

2024

Iida Hahka: Monikulttuuristen lasten tukeminen varhaiskasvatuksessa

Sanna-Maija Latvamäki: Tukea päiväkodin työntekijöiden hyvinvointiin

2023

Katri Jussila & Roosa Piirainen: Lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Jenna Mäkinen: Pedagogisen ulkoilun kehittäminen varhaiskasvatuksessa, alle 3-vuotiaiden ryhmässä

Maria Runsala: Varhaiskasvatuksen erityisopettajan kokemuksia oppivelvollisuutta edeltävästä esiopetuksesta ja sen toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa

Helmi Apajainen ja Janette Mäkinen: ”Se on enemmänkin semmoista polttoainetta, mikä on kaikki samanarvoista