Seinäjoen kaupungissa toimitaan varhaiskasvatussuunnitelmamme mukaan.

Varhaiskasvatuskeskusten toimintaa varten on tehty lisäksi omat linjaukset.

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen on laadittu kansainvälistämisen strategia.

Etelä-Pohjalainen Esiopetussuunnitelma, jonka mukaan Seinäjoella ja maakunnassa toimitaan, löytyy ePerusteista.

Opinnäytetyöt

Varhaiskasvatusalan opiskelijat tekevät vuosittain opinnäytetöitä eri oppilaitoksissa. Alla kuluvan ja edellisen vuoden opinnäytetyöt, jotka on julkaistavaksi toimitettu.

2023

Jenna Mäkinen: Pedagogisen ulkoilun kehittäminen varhaiskasvatuksessa, alle 3-vuotiaiden ryhmässä

Maria Runsala: Varhaiskasvatuksen erityisopettajan kokemuksia oppivelvollisuutta edeltävästä esiopetuksesta ja sen toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa

Helmi Apajainen ja Janette Mäkinen: ”Se on enemmänkin semmoista polttoainetta, mikä on kaikki samanarvoista

2022

Sanna Karhumäki: Varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia työn merkityksellisyydestä

Katajamäki Jonna ja Ojala Susanna: Autismikirjon lasten tukeminen

Venla Paakkinen & Sonja Ruismäki: Yksinhuoltajien kokemuksia vuorohoidon tuen merkityksestä arjen jaksamiseen.

Jonna Aho & Sanni Haapala: ”Jos vaan itteä kehutaan, niin se tuntuu ehkä kaverista huonolta” Lasten kokemuksia palautteen saamisesta esiopetuspäivän aikana

Vainionpää, Sari: Lapsen näkökulma huoltajan kirjauksissa varhaiskasvatussuunnitelmassa

Leppänen Elina: Luontotoiminnan kehittäminen varhaiskasvatuksen pienten ryhmässä