Kertunlaakson koulun opetussuunnitelma täydentää perusopetuksen valtakunnallista opetussuunnitelmaa.

Liikunnallistamissuunnitelma

Kertunlaakson koulun liikunnallistamissuunnitelma on laadittu yhteistyössä koulujen ja Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun aluejärjestön kanssa.

Yhdessä yhteistyöllä

Seinäjoen kaupungin Yhdessä yhteistyöllä –toimintamalli sisältyy koulujen suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2 luku, 13 §/2013).

Toimintamalli ohjaa oppilasta arvostavaan kohtaamiseen toisen kanssa sekä konfliktien rakentavaan ratkaisemiseen. Toimintamallissa ”Meidän hyvä fiilis” on kantava voima ja keinoina ovat mm. tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen ja jatkuva ryhmäytyminen. Konfliktitilanteita ratkaistaessa virheet pyritään kääntämään voimavaraksi ja riidat rakentaviksi ratkaisuiksi. Tärkeää on myös seuranta ja mahdolliseen jälkikäsittelyyn ohjaaminen. Toimintamalli perustuu paitsi moniammatillisen osaamisen hyödyntämiseen myös oppilaiden osallistumiseen sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön.

Seinäjoen kaupungin perusopetuksen järjestyssäännöt

Seinäjoen kaupungin perusopetuksen järjestyssäännöt