Jokaisella lapsella on tarve ja oikeus liikkumiseen sekä liikunnan iloon. Aikuisten tehtävä on innostaa, kannustaa ja mahdollistaa riittävä sekä monipuolinen liikkuminen. Lapsen päivittäinen vähintään kolmen tunnin fyysinen aktiivisuus koostuu kuormittavuudeltaan kevyestä liikunnasta, reippaasta ulkoilusta sekä erittäin vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta. Liikkuminen, terveellinen ruokavalio, riittävä uni ja lepo sekä mahdollisuus rentoutumiseen ja rauhoittumiseen ovat tärkeitä lapsen terveelle kasvulle ja kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Varhaiskasvatuspäivän aikana tulisi toteutua vähintään kaksi tuntia kolmen tunnin liikkumissuosituksista jokaisen lapsen kohdalla.

Lapsen fyysisen aktiivisuuden suositus koostuu päivän mittaan kuormittavuudeltaan erilaisista arjen touhuista:

Oppimisympäristöt sisällä ja pihalla sekä päivärytmi toimintoineen tulee suunnitella varhaiskasvatuksessa niin, että jokainen lapsi pääsee monipuolisesti nauttimaan liikkumisesta. Tukea tarvitsevat lapset täytyy erityisesti huomioida ja taata heille myönteisiä liikkumiskokemuksia. Lasten tulee saada liikkua sekä aamu- että iltapäivällä ulkoilun ohella myös sisätiloissa. Liikkumisen ulkona ja sisällä tulee olla reipasta ja hengästyttävää useita kertoja päivässä. Kasvattajien on panostettava vertaissuhteiden tukemiseen, koska suurin osa lapsista saa innostuksensa juuri kavereiden kautta. Merkityksellistä on myös kasvattajan läsnäolo ja osallistuminen.

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositus on, että fyysistä aktiivisuutta tulisi kolme tuntia jokaiselle lapselle joka päivä. Suosituksia kohti päästään yhdeksän pääkohdan keinoin: