Honkakylän varhaiskasvatuskeskus, Jouttikoskentie 25, 61120 Louko

Honkakylän varhaiskasvatuskeskus sijaitsee kauniilla puistomaisella tontilla Honkakylässä Seinäjoen ja Peräseinäjoen välissä.

Varhaiskasvatuskeskus toimii kokonaisuutena, jossa on 0−9-vuotiaita lapsia. Toteutamme pienten lasten hoitoa, kasvatusta ja opetusta jatkumona varhaiskasvatuksesta perusopetuksen 2. luokalle. Keskuksessa jokainen aikuinen vastaa omalta osaltaan toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisessa toisiaan ammatillisesti täydentäen.  Lapsia kasvatetaan, opetetaan ja hoidetaan yhteisvastuullisesti.

Koko talon yhteistä toimintaa järjestetään viikoittain. Esi- ja alkuopetus tekevät yhteistyötä päivittäin. Työtä pyritään kehittämään kohti luokattomuutta. Myös pienet (0-5v) toteuttavat  päivittäin yhteistä toimintaa. Lähtökohtana toiminnassamme on lapsilähtöisyys, toiminnallisuus, osallisuus, yhteisöllisyys ja yhteinen työ ja menetelminä: leikki, tutkiminen ja taiteellinen ilmaisu.

Varhaiskasvatuskeskuksessa toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta.

Avoinna ennalta tehtyjen hoitoaikavarausten mukaan välillä 6 – 18.

Esiopetusaika on 9.30-13.30.

Naavanutut 1-3 v 040 7748342

Tuohitöppöset 3-5 v 044 4181615

Vaahteraviitat eskari 0444181240

Heinähatut 1-2 lk 044 4181917

ryhmannimi.honkakylanvaka@seinajoki.fi