Kodin ja koulun välistä yhteistyötämme ovat vanhempainillat, arviointikeskustelut, vanhempaintapaamiset (vartit), erilaiset juhlat ja tempaukset sekä liikuntatapahtumat.

Järjestämme vuosittain ainakin yhden vanhempainillan, jossa pyrimme yhdessä vanhempien kanssa miettimään yhteisiä toimintatapojamme ja tiedottamaan koulun asioista.

Koulussa toimii vanhempaintoimikunta, jonka puheenjohtaja valitaan vuosittain. Vanhempaintoimikunnan toiminta-ajatuksena on toimia yhteistyöelimenä kodin ja koulun välillä. Vanhempaintoimikunta toimii koulun opetus- ja kasvatustyön tukena.

Koulumme vanhempaintoimikunta perustettiin helmikuussa 2001. Koulun vanhempaintoimikunnan tehtävänä on edistää kodin ja koulun yhteistyötä ja tarvittaessa järjestää tapahtumia yhteistyössä koulun opettajien ja oppilaiden kanssa.

Vanhempaintoimikunnan jäsenet valitaan lukuvuosittain. Jokainen koulun oppilaan huoltaja on tervetullut mukaan vanhempaintoimikunnan toimintaan.

Seinäjoella on käytössä sähköinen Wilma-oppilastietojärjestelmä. Wilma-järjestelmä mahdollistaa yhteydenpidon opettajiin. Kodin ja koulun keskinäinen viestintä tapahtuu ensisijaisesti Wilmalla. Hallinnosta tulevat viestit välittyvät Wilman kautta järjestelmäviesteinä että koulun omina viesteinä.