Koulun ja kodin välinen yhteistyö on tärkeä osa lapsen koulunkäyntiä. Yhteistyötä tehdään ja kuulumisia vaihdetaan vanhempainilloissa ja -varteissa, arviointikeskusteluissa, koulun juhlissa ja tapahtumissa sekä esimerkiksi vanhempainyhdistys Ylikiva ry:ssä.

Seinäjoella on käytössä sähköinen oppilashallintojärjestelmä Wilma. Järjestelmä mahdollistaa helpon yhteydenpidon oman koululaisen opettajiin. Kodin ja koulun keskinäinen viestintä tapahtuu ensisijaisesti Wilman kautta, joten on tärkeää, että huoltajat ottavat uuden järjestelmän rohkeasti viestinnän välineeksi. Myös hallinnosta tulevat viestit välittyvät Wilman kautta sekä kaikille perusopetuksen huoltajille yhteisinä viesteinä että koulun omina viesteinä. Päävastuu omasta opiskelusta – kotitehtävistä, kokeista, koulutarvikkeista – on toki edelleen koululaisella itsellään oman itsenäistymisen lisääntyessä.

Muita päivittäisen arjen yhteydenpidon välineitä ovat puhelin, reissuvihko, sähköposti, erilaiset tiedotteet ja ilmoitukset sekä opettajan juttusilla luokassa piipahtaminen. Kouluvierailuista on hyvä sopia etukäteen, koska opettajalla saattaa olla opetusta jollekin muulle ryhmälle, vaikka oman oppilaanne koulupäivä olisikin jo päättynyt.

Vanhempainillat ovat opettajan koolle kutsumia tilaisuuksia, joissa selvitetään ajankohtaisia koulunkäyntiin liittyviä asioita koko koulun tai koko luokan oppilaita koskien. Arviointikeskusteluissa ja vanhempainvarteissa keskitytään yksittäisen lapsen kouluasioihin. Opettajaa voi tavoitella myös koulun työajan ulkopuolella, mutta on hyvä muistaa, että opettajaa ei ole tarpeen tavoittaa mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Opettajat kertovat luokittain oman tapansa ja toiveensa yhteydenpitoon.

Kodilla ja lapsen huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu. Kodin ja koulun yhtenäiset kasvatustavoitteet ovat lapsen kannalta ensiarvoisen tärkeät. Yhteistyötä tarvitaan jatkuvasti, jotta kumpikin kasvatuskumppani on selvillä lapsen tilanteesta. Toivomme avointa ja luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta oppilaiden huoltajien kanssa.