Liikuntaluokat

Nurmon yläasteen liikuntaluokkatoiminta on ollut käynnissä vuodesta 2012. Liikuntaluokille valitaan vuosittain n. 46 oppilasta pääsykokeilla. Liikuntatunteja seitsemännellä luokalla on kolme. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla liikuntaa on neljä tuntia viikossa. Tämän lisäksi oppilaat voivat valita liikuntaa valinnaisaineeksi 1-3 tuntia.

Liikuntaluokkien tavoitteena on saattaa yhteen liikunnasta kiinnostuneet oppilaat. Tarkoituksena on mahdollistaa monipuolinen liikunta sekä ylläpitää että vahvistaa liikunnallista elämäntapaa.

Tavallisen liikunnanopiskelun lisäksi vuosittain tehdään yhteisiä liikunnallisia retkiä sekä tutustutaan uusimpiin liikuntalajeihin. Lisäksi yhdeksäsluokkalaiset ovat perinteisesti itse valmistaneet ja suunnitelleet liikunnallisen esityksen.

Liikuntaluokille hakeminen

Haku liikuntaluokille on päättynyt.

Soveltuvuuskokeen ohjeistus ja tehtävät

Matemaattisten aineiden luokat

Nurmon yläasteella on toiminut matemaattisten aineiden erikoisluokka vuodesta 2009 asti.

Tavoitteena on saattaa yhteen matematiikasta kiinnostuneet oppilaat ja järjestää sellainen työympäristö, joka tukee oppilaiden oman opiskelun lisäksi yhteistä pohdintaa, ongelmanratkaisukykyä ja tiedonhakua. Tavallisen opiskelun lisäksi matematiikkaluokat osallistuvat erilaisiin projekteihin ja tekevät yritys- ja oppilaitosvierailuja.

Matemaattisten aineiden luokalle valitaan oppilaat pääsykokeen kautta. Haku luokalle on vuosittain tammikuun alkupuolella ja pääsykoe helmikuun alussa. Hakemisesta tarkemmin kuvien alla.

Matemaattisten aineiden luokalle hakeminen

Haku luokalle on päättynyt.

Matemaattisten aineiden luokan pääsykoe

Matemaattisten aineiden luokan pääsykoe järjestetään tiistaina 8.2. klo 9-11.

Musiikkipainotteinen luokka

Ensimmäinen musiikkipainotteinen luokka aloittaa toimintansa Nurmon yläasteella lukuvuonna 22-23.

Musiikkipainotteiseen opetukseen osallistuvalla musiikkia on kaksi tuntia viikossa 7.- 8. luokalla ja myös 9. luokalla. Musiikkipainotteiseen opetukseen osallistuvalla 8. ja 9. luokkien musiikkitunnit otetaan valinnaisainetunneista.

Musiikkipainotteisella luokalla lauletaan, soitetaan ja tutustutaan musiikkiin monipuolisesti. Oppilas syventää monipuolisesti eri bändisoittimien soittotaitoja (kitara, ukulele, basso, rummut, kosketinsoittimet) ja saa taitoja oikeaoppiseen äänenkäyttöön. Musiikkipainotteisella luokalla harjoitellaan niin toimimista bändin laulusolistina kuin kuorolauluakin. Tavoitteena on, että ryhmä pystyy laulamaan myös moniäänisesti. Musiikkipainotteisella luokalla valmistellaan konserttiohjelmaa koulun yhteisiin tilaisuuksiin ja mahdollisesti myös musiikkipainotteisten luokkien omiin konsertteihin. Saman henkisten luokkakavereiden kanssa musisoiminen, yhdessä tekemisen riemu, vastuunkantaminen omasta osuudesta ja esiintymistaitojen harjoitteleminen ovat myös musiikkipainotusluokkien tavoitteiden keskiössä.

Jokainen musiikkipainotteisen luokan oppilas saa mahdollisuuden osallistua vapaa-ajallaan nuorisokuoro-showryhmä-bändi Lurituksen toimintaan maksamalla kansalaisopiston kurssimaksun.

Tarkempaa tietoa luokasta löydät alapuolella olevasta tiedostosta.

Hakeminen musiikkipainotteiseen opetukseen

Luokalle haku on päättynyt.