Seinäjoen Kansalaisopistossa toimii noin 300 opettajaa. Opettajat ovat omien alojensa ammattilaisia tai aktiivisia harrastajia. Jokaisen kurssin opettajan nimi löytyy lukuvuoden opinto-oppaasta. Opettajia ja muita kouluttajia koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä kansalaisopiston toimistoon.

Tuntiopettajille hyödyllisiä linkkejä

Tuntiopettajien hellewi

Opettajien info (moodle)

Ehdotus lukuvuoden 2023-2024 opetussuunnitelmaan

Tuntiopettajien lomakkeita

Lomakkeet voi palauttaa joko sähköpostilla kansalaisopisto@seinajoki.fi tai toimittamalla Kansalaiskampukselle (Kalevankatu 33). Lomakkeet eivät ole saavutettavia.

Huom! Matkalasku tulee toimittaa toimistoon kuukausittain kunkin kuukauden 21. päivään mennessä. Matkalaskujen maksaminen takautuvasti pidemmältä aikaväliltä ei ole mahdollista!

Tietosuojakoulutus ja tietosuojatesti

Uuden tietosuoja-asetuksen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 GDPR) voimaantulon myötä myös tuntiopettajien vastuu opiskelijoiden tietojen turvallisesta käsittelystä korostuu. Seinäjoen kansalaisopisto noudattaa Seinäjoen kaupungin tietoturvaohjeistusta omassa toiminnassaan, siten myös tuntiopettajien tulee huomioida tietosuoja-asetuksen vaikutukset omassa työssään kansalaisopiston opettajina.

Jokaisen kansalaisopiston tuntiopettajan tulee suorittaa lakiin perustuva tietosuojakoulutus ja siihen liittyvä tietosuojatesti.

Koulutus suoritetaan katsomalla aiheeseen liittyvä Arjen tietosuojaa -video, tämän jälkeen suoritetaan Tietosuojan ABC -koulutus, jonka lopussa testi (12 kysymystä). Suoritettu testi tulostetaan ja toimitetaan opiston asiakaspalveluun, koska työnantaja on velvoitettu todentamaan testin hyväksytty suorittaminen koko henkilöstön osalta.

Koulutuksen ja testin voi tehdä täysin itsenäisesti, aikaa kokonaisuudessaan kuluu maksimissaan tunti.

Suora linkki Tietosuojan ABC julkishallinnon henkilöstölle -koulutukseen (testi koulutuksen lopussa) tästä https://www.eoppiva.fi/kurssit/tietosuojan-abc-julkishallinnon-henkilostolle/#/

Huomaa, että sinulla tulisi olla mahdollisuus tulostaa suoritettu testi heti sen suorittamisen jälkeen! Mikäli sinulla ei ole tietokonetta, toimivaa nettiyhteyttä tai mahdollisuutta tulostaa testiä, voit tulla suorittamaan koulutuksen sekä testin kansalaiskampuksen atk-luokkaan. Testin jokainen tekee kuitenkin henkilökohtaisesti, opiston henkilökunta auttaa tietoteknisissä asioissa tarvittaessa.

Ehdotus tulevan lukuvuoden opetussuunnitelmaan

Alla olevalla lomakkeella voit jättää ehdotuksesi tulevan lukuvuoden opetussuunnitelmaan. Jos sinulla on monta ryhmää, täytä jokaisesta ehdotuksestasi oma lomake.

Jos nimesi tai yhteystietosi ovat muuttuneet, kirjoita muuttuneen tiedon kohtaan myös UUSI, mikä varmistaa tiedon päivittymisen opiston tietokantoihin. Jos kurssi on ollut opiston ohjelmassa lukuvuoden 2019-2020 aikana, täytä lomakkeeseen vain muuttuvat tiedot.

Muista kirjoittaa uudesta kurssista kaikki tiedot tarkasti!

Helpotat suunnittelutyötä, kun laitat esim. ajankohtatoiveet jo tässä vaiheessa tarkasti!

Voit kirjoittaa lomakkeelle pidemmän kuvauksen ja antaa enemmän suunnittelua tukevaa tietoa kuin sille on valmiiksi ”varattu”. Muista, että painetun ohjelman kurssikuvaus voi olla vain 3-4 riviä kiinnostavaa ja iskevää tekstiä. Sähköiseen, nettisivuilla olevaan ohjelmaan voimme laittaa enemmänkin tietoa (kohtaan lisätiedot) esim. tarvikehankinnoista.

Ehdotus lukuvuoden 2022-2023 opetussuunnitelmaan