Seinäjoen kansalaisopisto on kaupungin ylläpitämä, opetusministeriön järjestämislupaan perustuva, yleissivistävää ja pätevöittävää koulutusta sekä taiteen perusopetusta (TPO) antava oppilaitos.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksena sen tehtävänä on tukea kuntalaisten omaehtoista opiskelua, itsensä ja kansalaisvalmiuksien kehittämistä. Opetus on suunnattu pääasiassa peruskoulun päättäneille, mutta varsinkin taiteen perusopetuksen ryhmissä on lapsia ja nuoria. Opiston toimialueena on koko Seinäjoen kaupunki keskustaajamasta kaupunginosiin.

Meillä opiskellaan vauvasta vaariin sekä yksilöopetuksessa että ryhmissä. Ryhmän muodostamassa tasa-arvoisessa yhteisössä yhdessä toimiminen on kansalaisopistossa luontevaa ja asiaan kuuluvaa, mutta samalla jokaisella yksilöllä on oma vapaus valita mitä tekee, millä tavalla ja mitkä tavoitteet itselleen asettaa. Voit siis itse päättää millä otteella meillä opiskelet tai harrastat – otatko kevyemmin vaiko vakavammin. Tekemisestä nauttiminen ja hyvän mielen tuottaminen niin itselle kuin muillekin ovat osa kansalaisopistossa opiskelua.

Kansalaisopiston kurssille on matala kynnys lähteä kokeilemaan jonkin uuden tekemistä tai vanhan mieleen palauttamista. Se voi myös muodostua ensimmäiseksi askeleeksi kohti ammattilaisuutta tai yrittäjyyttä… Harraste- ja opintokurssit ovat opiskelijan omasta tilanteesta riippuen oivallinen työn, opiskelun ja muun arkisen puurtamisen vastapaino ja täydentäjä samalla kun ne tuovat elämään sisältöä! Työssä, opiskelussa ja arjessa jaksaa ja voi paremmin, kun voi hetkeksi irrottautua itselle tärkeän asian ja tekemisen pariin.

Historia

Kansalaisopisto aloitti toimintansa vuonna 1945 Seinäjoen Työväenopistona kannatusyhdistyksen ylläpitämänä. Työväenopisto kunnallistettiin vuonna 1950 ja Seinäjoen kaupunginvaltuusto muutti vuonna 1979 opiston nimen Seinäjoen Kansalaisopistoksi. Vuonna 1995 opisto sai käyttöönsä Opistotalon (entinen Tiklaksen kiinteistö), jossa on 2400 neliötä omaa toimitilaa neljässä kerroksessa. Peruskorjauksen jälkeen 1998 opistoon tulivat erikoisluokkatilat ompeluun, kuvanveistoon, keramiikkaan, maalaukseen, grafiikkaan ja kivenhiontaan. Samalla opisto sai myös kaksi atk-luokkaa sekä kielistudion.

Vuonna 2015 kansalaisopisto vietti 70 -vuotisjuhlavuottaan.

Kansalaisopiston hallinto

Kansalaisopisto kuuluu kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan alaisuuteen. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää mm. opiston budjetista ja opetussuunnitelmasta. Rehtori tulosalueen päällikkönä vastaa opetussuunnitelmasta sekä henkilöstöhallinnosta. Hänellä on myös taloudellinen vastuu opiston toiminnasta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta:

Puheenjohtaja: Mervi Mäenpää
Varapuheenjohtaja: Tomi Järvinen
Jäsenet: Noora Ahokas, Sari Eerola, Jari Kivimäki, Noora Knaapila, Jouni Korpela, Jarkko Kärki, Jarmo Lamminmäki, Suvi Lehtimäki, Jouko Peltonen, Julia Sillanpää, Henni Välimaa
Kaupunginhallituksen edustaja: Raimo Ristilä
Esittelijänä: sivistys- ja hyvinvointijohtaja Heikki Vierula
Muut valmistelijat: perusopetusjohtaja Jari Jaskari, erityisopetuksen rehtori Ville Järvi, varhaiskasvatusjohtaja Aija-Marita Näsänen ja rehtori Maija-Liisa Gröhn
Sihteeri: talouspäällikkö Satu Lammi.