Seinäjoen kansalaisopisto on kaupungin ylläpitämä, opetusministeriön järjestämislupaan perustuva, yleissivistävää ja pätevöittävää koulutusta sekä taiteen perusopetusta (TPO) antava oppilaitos.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksena sen tehtävänä on tukea kuntalaisten omaehtoista opiskelua, itsensä ja kansalaisvalmiuksien kehittämistä. Opetus on suunnattu pääasiassa peruskoulun päättäneille, mutta varsinkin taiteen perusopetuksen ryhmissä on lapsia ja nuoria. Opiston toimialueena on koko Seinäjoen kaupunki keskustaajamasta kaupunginosiin.

Meillä opiskellaan vauvasta vaariin sekä yksilöopetuksessa että ryhmissä. Ryhmän muodostamassa tasa-arvoisessa yhteisössä yhdessä toimiminen on kansalaisopistossa luontevaa ja asiaan kuuluvaa, mutta samalla jokaisella yksilöllä on oma vapaus valita mitä tekee, millä tavalla ja mitkä tavoitteet itselleen asettaa. Voit siis itse päättää millä otteella meillä opiskelet tai harrastat – otatko kevyemmin vaiko vakavammin. Tekemisestä nauttiminen ja hyvän mielen tuottaminen niin itselle kuin muillekin ovat osa kansalaisopistossa opiskelua.

Seinäjoen kansalaisopiston arvot ovat ammattitaitoisuus, luotettavuus, tavoitettavuus ja ketteryys!

Kansalaisopiston kurssille on matala kynnys lähteä kokeilemaan jonkin uuden tekemistä tai vanhan mieleen palauttamista. Se voi myös muodostua ensimmäiseksi askeleeksi kohti ammattilaisuutta tai yrittäjyyttä. Harraste- ja opintokurssit ovat opiskelijan omasta tilanteesta riippuen oivallinen työn, opiskelun ja muun arkisen puurtamisen vastapaino ja täydentäjä samalla kun ne tuovat elämään sisältöä! Työssä, opiskelussa ja arjessa jaksaa ja voi paremmin, kun voi hetkeksi irrottautua itselle tärkeän asian ja tekemisen pariin.

Seinäjoen kansalaisopisto haluaa panostaa siihen, että asiakkaat ja opiskelijat ovat tyytyväisiä antamaamme koulutukseen ja sivistykseen. Tästä syystä vuosittain kansalaisopistossa toteutetaan laadunarviointia. Toiminnastamme lisää voi lukea lukuvuoden 2022-2023 itsearviointiraportista (ei saavutettava tiedosto).

Lukuvuoden 2022-2023 tietoa ja tilastoja

Seinäjoen kansalaisopisto pähkinänkuoressa:

  • 6936 opiskelijaa: Lukuvuosittain opistossa opiskelee yhteensä n. 7 000 kaupunkilaista vauvasta vaariin. Lukuvuoden 22-23 kurssien opiskelijamäärä oli 11 500. Opiskelijoita on eniten liikunta-aineissa. Seuraavaksi suurimpia ryhmiä ovat musiikki, kädentaidot ja kielet.
  • 459 TPO-opiskelijaa: Kansalaisopisto tarjoaa taiteen perusopetusta kolmella eri taiteen alalla. Kuvataiteessa opiskeli 224 opiskelijaa, teatteritaiteessa 134 opiskelijaa ja rytmimusiikissa 101 opiskelijaa.
  • 32895 opetustuntia: Opetettavien aineiden tuntimääräisesti suurimmat pääluokat ovat musiikki, käden taidot, liikunta, taiteen perusopetus sekä kielet ja maahanmuuttajille suunnatut kurssit.
  • 962 eri kurssia: Opetusta annetaan Kansalaiskampuksen, Lämppärin, Taidekoulu Oivan ja Kalevan Navetan puu- ja metallityötilojen lisäksi lähes sadassa toimipisteessä kantakaupungissa, Ylistarossa, Nurmossa ja Peräseinäjoella.
  • 364 tuntiopettajaa: Tuntiopettajina työskentelee monien eri alojen opettajia tai jonkin tietyn erikoisalan ammattilaisia.
  • 21 päätoimista: Päätoimiseen henkilöstöön kuuluu rehtori, apulaisrehtori, hallintokoordinaattori, viestintäkoordinaattori, suunnittelija-opettajat, päätoimiset opettajat, projektihenkilöstö sekä toimistosihteerit, opistomestari ja kokki. Lukuvuonna 22-23 opistolla työskenteli lisäksi kuusi harjoittelijaa ja yksi työkokeilija.

Seinäjoen kansalaisopisto on 17. suurin Suomen 175 opistosta (v. 2023 valtionosuustunneilla verrattuna).

Kurssitoiminnan lisäksi järjestämme nuorten työpajatoimintaa sekä erilaisia tapahtumia. Lukuvuonna 2022-2023 käynnissä olleita hankkeitamme: Kestävä kansalaisopisto (OPH), Erasmus-liikkuvuudet (OPH), Toiminnallisia polkuja työelämään/Työllistämö (OPH) sekä Nuorten toiminnalliset työpajat Seinäjoella 2023 (AVI ja Seinäjoen kaupunki).

Historia

Kansalaisopisto aloitti toimintansa vuonna 1945 Seinäjoen Työväenopistona kannatusyhdistyksen ylläpitämänä. Työväenopisto kunnallistettiin vuonna 1950 ja Seinäjoen kaupunginvaltuusto muutti vuonna 1979 opiston nimen Seinäjoen Kansalaisopistoksi. Vuonna 1995 opisto sai käyttöönsä Opistotalon (entinen Tiklaksen kiinteistö), jossa on 2400 neliötä omaa toimitilaa neljässä kerroksessa. Peruskorjauksen jälkeen 1998 opistoon tulivat erikoisluokkatilat ompeluun, kuvanveistoon, keramiikkaan, maalaukseen, grafiikkaan ja kivenhiontaan. Samalla opisto sai myös kaksi atk-luokkaa sekä kielistudion.

Vuonna 2015 kansalaisopisto vietti 70 -vuotisjuhlavuottaan.

Elokuussa 2020 kansalaisopisto sai uudet, saneeratut tilat vanhan lääninsairaalan rakennuksesta.

Kansalaisopiston hallinto

Kansalaisopisto kuuluu kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan alaisuuteen. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää mm. opiston budjetista ja opetussuunnitelmasta. Rehtori tulosalueen päällikkönä vastaa opetussuunnitelmasta sekä henkilöstöhallinnosta. Hänellä on myös taloudellinen vastuu opiston toiminnasta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta toimikausi 2021-2025:

Puheenjohtaja: Jouko Peltonen
Varapuheenjohtaja: Noora Ahokas
Jäsenet: Pekka Ahtola, Henna Heinonen, Suvi Lehtimäki, Noora Jussila, Tomi Järvinen, Karri Kallio, Jari Kivimäki, Annukka Latvala, Patrik Palmén, Jenni Perttilä
Kaupunginhallituksen edustaja: Jesse Luhtala
Esittelijänä: sivistys- ja hyvinvointijohtaja Antti Takala
Muut valmistelijat: vs. perusopetusjohtaja Marika Ojala, erityisopetuksen rehtori Ville Järvi, varhaiskasvatusjohtaja Aija-Marita Näsänen ja kansalaisopiston rehtori Teppo Latvanen
Sihteeri: talouspäällikkö Satu Lammi.