Kertunlaakson koulu valmistui kokonaisuudessaan keväällä 2021. Ensimmäisenä toimintavuotenaan koulussa toimi kaksi ykkösluokkaa. Syksyllä 2021 koulussa aloittaa kaksi ykkösluokkaa, kaksi kakkosluokkaa, yksi kolmasluokka sekä kaksi esikouluryhmää. Alkuvuosina oppilaat eivät mahdu vuosiluokkien 1-6 ajan Kertunlaakson kouluun, vaan ylemmillä vuosiluokilla (5-6) oppilaat jatkavat koulunkäyntiään Hyllykallion koulussa.

Kertunlaakson koulu sijaitsee Hyllykalliolla, noin viiden kilometrin päässä Seinäjoen keskustasta Lapuan suuntaan. Koulua ympäröivät laajat peltoaukeat sekä upeat puitteet liikkumiselle.

Kertunlaakson koulussa toteutetaan joustavaa esi- ja alkuopetusta.

Kertunlaakson oppilaaksiottoalue