Seinäjoen perusopetuksen Lasten Parlamentin toiminta on käynnistynyt lukuvuonna 2021–2022. Perustamiskokous järjestettiin kaupungintalon valtuustosalissa ja Teams-yhteydellä 11.2.2022. Tavoitteena on, että Lasten Parlamentti kokoontuu kerran lukukaudessa, syksyisin lasten oikeuksin viikolla sekä keväisin toukokuulla.

Lasten Parlamenttiin kootaan edustajat jokaisesta Seinäjoen alakoulusta sekä yhtenäiskouluista. Lasten Parlamentin edustajat valitaan koulujen oppilaskuntien hallitusten jäsenistä, joten kokonaisuudessaan Lasten Parlamentissa on yli 50 oppilasjäsentä. Tämän lisäksi oppilasjäsenistä on valittu pienempi toimintaryhmä, Lasten Parlamentin hallitus. Hallitustyöskentelyssä ollaan pääsääntöisesti mukana vähintään yhden toimintavuoden ajan.

Lasten Parlamentin toimintaa koordinoi ohjaava opettaja, jonka tukena on kehittämisvastaavia perusopetuksen johtoryhmästä.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa jokaiselle lapselle oikeuden ilmaista näkemyksensä vapaasti kaikissa häntä koskevissa asioissa ja oikeuden saada näkemyksensä huomioiduksi. Lapsen oikeuksien komitea korostaa, että tämä oikeus on sekä yksittäisellä lapsella että lapsiryhmillä. Kyse on lapsen oikeudesta osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan sekä oman elinympäristönsä kehittämiseen.

Lasten Parlamentin osallistujia istumassa 13.5.2022 Seinäjoen kaupungintalon valtuustosalissa. Korkeassa tilassa on kaksi dataprojektoria, jotka heijastavat esityksen materiaalin seinille. Alvar Aallon suunnittelemia valkoisia valaisimia roikkuu katosta.
Alakoulujen oppilaat Lasten Parlamentin kokouksessa valtuustosalissa 13.5.2022.