Koulun ja kodin välinen yhteistyö on tärkeä osa lapsen koulunkäyntiä. Yhteistyötä tehdään ja kuulumisia vaihdetaan vanhempainilloissa ja varteissa, koulun juhlissa ja tapahtumissa ja esimerkiksi vanhempaintoimikunnan kautta.

Lukuvuonna 2021-22 Seinäjoella on siirrytty sähköisen Wilma-järjestelmän käyttöön. Wilma-järjestelmä mahdollistaa helpon yhteydenpidon oman koululaisen opettajiin. Kodin ja koulun keskinäinen viestintä on siirtynyt enenevässä määrin Wilmaan, joten on tärkeää, että te huoltajat ja oppilaat otatte uuden järjestelmän rohkeasti omaksenne. Myös hallinnosta tulevat viestit välittyvät Wilman kautta. Päävastuu omasta opiskelusta, kotitehtävistä, kokeista, koulutarvikkeista on oppilaalla itsellään.

Muita päivittäisen arjen yhteydenpidon välineitä ovat puhelin, sähköposti, erilaiset tiedotteet ja ilmoitukset sekä opettajan juttusilla luokassa piipahtaminen. Kouluvierailuista on hyvä sopia etukäteen.
Vanhempainillat ovat koulun koolle kutsumia tilaisuuksia, joissa selvitetään ajankohtaisia koulunkäyntiin liittyviä asioita koko koulun tai koko luokan oppilaita koskien. Vanhempainvarteissa keskitytään yksittäisen lapsen kouluasioihin.

Kodilla ja lapsen huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu. Kodin ja koulun yhtenäiset kasvatustavoitteet ovat lapsen kannalta ensiarvoisen tärkeät. Yhteistyötä tarvitaan jatkuvasti, jotta kumpikin kasvatuskumppani on selvillä lapsen tilanteesta. Toivomme avointa ja luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta oppilaiden huoltajien kanssa.