Tällä sivustolla

Yleistä
Kaksikielinen opetus (CLIL) – Marttilan koulu (1-6 lk) ja Seinäjoen lyseo (7-9 lk)
Toiminnalliseen oppimiseen painotettu opetus – Törnävän koulu
Musiikkipainotteinen opetus – Hyllykallion koulu
Musiikkipainotteinen opetus – Nurmon yläaste
Musiikkipainotteinen opetus – Seinäjoen lyseo
Matemaattisten aineiden opetukseen painottuva ryhmä – Nurmon yläaste
Liikuntaluokkatoiminta – Nurmon yläaste
Liikuntaluokkatoiminta – Seinäjoen yhteiskoulu

Yleistä

Erikoisluokalle valittavan oppilaan koulukuljetus järjestetään tarvittaessa ainoastaan julkisilla kulkuneuvoilla. Näitä julkisia kulkuneuvoja ovat avoimen joukkoliikenteen bussivuorot ja paikallisliikenne. Maksuttoman koulukuljetuksen kilometriraja vuosiluokilla 1.‐4. on kolme kilometriä ja 5.luokasta alkaen 5 kilometriä.

Kahdessa osoitteessa asuvalle oppilaalle järjestetään maksuton kuljetus kilometrirajojen täyttyessä vain siitä osoitteesta, jossa oppilas väestörekisterin mukaan on kirjoilla.

Tietoa Seinäjoen kaupungin erikoisluokista 6.luokan oppilaille:

Kaksikielinen opetus (CLIL) – Marttilan koulu (1-6 lk) ja Seinäjoen lyseo (7-9 lk)

Haku Marttilan koulun kaksikielisen opetuksen ensimmäiselle luokalle on alkamassa. Kaksikielisellä luokalla opiskellaan CLIL-menetelmän mukaisesti sekä suomeksi että englanniksi. Englannin kieltä ei tarvitse osata päästäkseen luokalle. Lähtökohtaisesti oppilaat opiskelevat koko perusopetuksen ajan (vuosiluokat 1-9) kyseisellä luokalla. Yläkoulussa (luokilla 7-9) opetus jatkuu Seinäjoen lyseossa. Lisätietoa: tästä

Kaksikielisen opetuksen päätavoitteena on oppia englannin kieltä luontevasti eri oppiaineiden opiskelun yhteydessä. Lukemaan ja kirjoittamaan opiskellaan suomen kielellä. Alussa englannin sanavarastoa hankitaan toiminnallisesti leikkien, laulujen, pelien ja satujen avulla. Osittain vieraalla kielellä opiskelu on vaativampaa kuin tavallisella luokalla opiskelu.

Ensimmäiselle luokalle kaksikieliseen opetukseen ilmoittautuville oppilaille järjestetään soveltuvuustesti. Testi toimii myös apuna oppilasvalinnassa silloin, kun hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja.

Huoltajille järjestetään tiedotustilaisuus kaksikieliseen opetukseen hakeutumisesta tiistaina 11.1.2022 klo 18.00 Teamsin välityksellä. Tilaisuuteen voi liittyä seuraavan linkin kautta https://bit.ly/3ePvt4E. Tilaisuudessa kerrotaan lisää kaksikielisestä opetuksesta ja luokalle pyrkimisestä sekä vastataan huoltajien kysymyksiin. Information about bilingual education in Teams on Tuesday 11.1.2022 at 18:00. The language of the event is Finnish, but after that it is possible to discuss and ask questions in English.

Testeihin ilmoittaudutaan seuraavan linkin kautta: https://link.webropol.com/s/kaksikielinenopetus2022 torstaihin 13.1.2022 klo 12.00 mennessä.
Lapsen testipäivä ja –aika ilmoitetaan sähköpostitse ilmoittautumisen päätyttyä viimeistään perjantaina 14.1.2022. Samalla huoltajille lähetetään kaavake, joka palautetaan täytettynä testipäivänä.

Ennen testitilaisuutta tulee päiväkodista toimittaa koululle esikouluopettajan päivittämä oppimissuunnitelma. Sen täyttämistä tulee pyytää esikoulusta hyvissä ajoin. Päiväkodit toimittavat päivitetyn oppimissuunnitelman kopion Marttilan koulun kansliaan viimeistään pe 14.1.2022.

Testitilaisuus järjestetään Marttilan koulussa viikolla 3 vallitseva koronatilanne huomioiden.

Testitulokset ilmoitetaan koteihin sähköpostitse viikon 4 alussa. Kaksikieliselle luokalle hakeneet ilmoittautuvat kouluun tiedon saatuaan.

Erikoisluokille valittavan oppilaan koulukuljetus järjestetään ainoastaan julkisilla kulkuneuvoilla. Maksuttoman koulukuljetuksen kilometriraja vuosiluokilla 1.‐4. on kolme kilometriä, 5.‐9.luokilla viisi kilometriä. Kahdessa osoitteessa asuvalle oppilaalle järjestetään maksuton kuljetus kilometrirajojen täyttyessä vain siitä osoitteesta, jossa oppilas väestörekisterin mukaan on kirjoilla.

Lisätietoja osittain englanninkielisestä opetuksesta löytyy täältä .

Tiedustelut Marttilan koulun apulaisrehtori Marika Ojala: 050 5179867 marika.ojala@seinajoki.fi

Bilingual classes in Marttilan koulu – teaching in English and in Finnish

Seinäjoki municipality offers a bilingual education pathway, which responds to the requirements of both Finnish and international pupils. Both English and Finnish are used as a language of instruction. This form of bilingual education consists of a complete school pathway from preschool through to the end of secondary education. This study opportunity exists for pupils interested in continuing their studies either in Finnish or in English.

It is possible for every pre-schooler in Seinäjoki to apply for the bilingual educational line (year 1). There will be an aptitude test for the applicants. The selected students will mainly continue their studies with the same class until year nine; years 1-6 in Marttilan koulu and years 7-9 in Seinäjoen Lyseo.  More information: https://www.seinajoki.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/marttilan-koulu/kaksikielinen-opetus-bilingual-education/

Schedule:

Lisätietoja / More information from:

Ojala Marika

apulaisrehtori , Marttilan koulu

Isotalo Kaisa

rehtori , Seinäjoen lyseo

Toiminnalliseen oppimiseen painotettu opetus – Törnävän koulu

Törnävän koulussa aloittaa lukuvuonna 2021–2022 toiminnalliseen oppimiseen keskittyvä luokka. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia pedagogisia lähestymistapoja. Oppimistilanteet järjestetään osittain oppijakeskeisiksi oppilaiden taitojen karttuessa. Mm. vertaisoppiminen, kokonaisvaltainen sisältöjen muodostaminen, ilmiöpohjainen oppiminen, yhteisöllisyys, vastuu ympäristöstä, oppimisen aktivointi uudessa oppimisympäristössä (ulos luokasta) ja oppijan mahdollisuus valita työtehtäviään omaehtoisesti ovat opetuksessa käytettäviä menetelmiä ja periaatteita.

Huomioitavaa toiminnallisen oppimiseen -painotettuun opetukseen hakeutumisesta

Erillisiä soveltuvuustestejä ei järjestetä, vaan lapsen halukkuus osallistua painotetun opetuksen luokalle ilmoitetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli haet painotetun opetuksen luokalle koulun oppilasalueen ulkopuolelta, niin valitse kouluun ilmoittautumisen yhteydessä lisäksi toissijaiseksi kouluvalinnaksi oma lähikoulusi.

Mikäli painotetun opetuksen luokalle on enemmän halukkaita kuin voidaan ottaa, luokalle pääsevät arvotaan. Koulun oppilasalueelta pyrkivät voidaan kuitenkin asettaa etusijalle oppilaita luokalle otettaessa.

Rantanen Kimmo

rehtori , Törnävän koulu

Musiikkipainotteinen opetus – Hyllykallion koulu

Hyllykallion koulussa tarjotaan musiikkipainotteista opetusta seinäjokelaisille musiikista innostuneille lapsille. Opetus järjestetään Hyllykallion koulussa toisesta luokasta alkaen. Aiempaa musiikin harrastamista tai osaamista ei edellytetä. Innostus ja myönteinen asenne musiikkia kohtaan riittävät.

Mikäli painotetun opetuksen luokalle on enemmän halukkaita kuin voidaan ottaa, luokalle pääsevät arvotaan. Musiikkipainotteiseen tuntijaon valinta on sitova alakouluajan.

Musiikkipainotteisen opetuksen keskeisenä tavoitteena on lapsen identiteetin, osallisuuden ja tunne-elämän kehittäminen. Musiikkipainotteisen opetuksen tavoitteena on luoda myönteistä asennetta musiikkia kohtaan sekä vahvistaa lapsen musiikkiosaamista. Musiikkipainotteisessa opetuksessa ohjataan lasta musiikin harrastamiseen ja tuetaan musiikkiharrastuneisuutta eri yhteistyötahojen kanssa.

Musiikkipainotteisen opetuksen valinneilla oppilailla on alakoulussa kaksi tuntia viikossa sidottuna musiikkiin. Lisäksi musiikki voi rikastuttaa myös muiden oppiaineiden opetusta.

2. ja 3. luokalla oppilaalla on yksi tunti viikossa enemmän kuin yleisen tuntijaon mukaan opiskelevilla. Opetuksen sisällöt ja tavoitteet ovat muuten samat kuin muussakin perusopetuksessa. Yläkoulussa musiikkipainotteista opetusta on mahdollisuus jatkaa Nurmon yläasteella. Myös Seinäjoen lyseolla on mahdollista jatkaa, mikäli sinne syntyy musiikkipainotteinen ryhmä yläkouluvaiheessa.

Turenius Irene

rehtori , Hyllykallion koulu

Musiikkipainotteinen opetus – Nurmon yläaste

Ensimmäinen musiikkipainotteinen luokka aloittaa toimintansa Nurmon yläasteella lukuvuonna 2022–2023.

Musiikkipainotteisella luokalla lauletaan, soitetaan ja tutustutaan musiikkiin monipuolisesti. Oppilas syventää monipuolisesti eri bändisoittimien soittotaitoja (kitara, ukulele, basso, rummut, kosketinsoittimet) ja saa taitoja oikeaoppiseen äänenkäyttöön. Musiikkipainotteisella luokalla harjoitellaan niin toimimista bändin laulusolistina kuin kuorolauluakin. Tavoitteena on, että ryhmä pystyy laulamaan myös moniäänisesti. Musiikkipainotteisella luokalla valmistellaan konserttiohjelmaa koulun yhteisiin tilaisuuksiin ja mahdollisesti myös musiikkipainotteisten luokkien omiin konsertteihin. Saman henkisten luokkakavereiden kanssa musisoiminen, yhdessä tekemisen riemu, vastuunkantaminen omasta osuudesta ja esiintymistaitojen harjoitteleminen ovat myös musiikkipainotusluokkien tavoitteiden keskiössä.

Lisätietoja musiikkipainotteisesta opetuksesta Nurmon yläasteen sivuilta.

Tassi Teemu

rehtori , Nurmon yläaste

Musiikkipainotteinen opetus – Seinäjoen lyseo

Seinäjoen lyseolla tarjotaan musiikkipainotteista opetusta musiikista innostuneille 7.-9.-luokkalaisille. Musiikkipainottteisella luokalla vahvistetaan bändisoittotaitoja eri soittimilla ja laulamalla, harjoitellaan esiintymistä sekä koetaan yhteisöllisyyttä ja musiikin riemua.

Lisätietoja musiikkipainotteisesta opetuksesta Seinäjoen lyseon sivuilta.

Isotalo Kaisa

rehtori , Seinäjoen lyseo

Matemaattisten aineiden opetukseen painottuva ryhmä – Nurmon yläaste

Seinäjoen perusopetuksen matemaattisten aineiden luokat toimivat Nurmon yläasteella. Opetusta tarjotaan 7.-9. luokalla. Tavoitteena on saattaa yhteen matematiikasta kiinnostuneet oppilaat ja järjestää sellainen työympäristö, joka tukee oppilaiden oman opiskelun lisäksi yhteistä pohdintaa, ongelmanratkaisukykyä ja tiedonhakua.

Lisätietoa matemaattisten aineiden opetuksesta Nurmon yläasteen sivuilta

Tassi Teemu

rehtori , Nurmon yläaste

Liikuntaluokkatoiminta – Nurmon yläaste

Nurmon yläasteen liikuntaluokkatoiminta on ollut käynnissä vuodesta 2012. Liikuntaluokille valitaan vuosittain n. 46 oppilasta pääsykokeilla. Liikuntaluokkien tavoitteena on saattaa yhteen liikunnasta kiinnostuneet oppilaat.

Lisätietoa liikuntaluokkatoiminnasta Nurmon yläasteen sivuilta

Tassi Teemu

rehtori , Nurmon yläaste

Liikuntaluokkatoiminta – Seinäjoen yhteiskoulu

Seinäjoen Yhteiskoulussa on ollut liikuntaluokkatoimintaa vuodesta 1993 ja joka vuosi kouluun valitaan n. 40 liikuntaluokkalaista, joista muodostetaan kaksi liikuntaluokkaa.

Lisätietoja liikuntaluokkatoiminnasta Seinäjoen yhteiskoulun sivulta.

Noponen Jari

rehtori , Seinäjoen yhteiskoulu