Tällä sivustolla

Yleistä
Kaksikielinen opetus (CLIL) – Marttilan koulu (1-6 lk) ja Seinäjoen lyseo (7-9 lk)
Toiminnalliseen oppimiseen painotettu opetus – Törnävän koulu
Musiikkipainotteinen opetus – Hyllykallion koulu
Musiikkipainotteinen opetus – Seinäjoen lyseo
Matemaattisten aineiden opetukseen painottuva ryhmä – Nurmon yläaste
Liikuntaluokkatoiminta – Nurmon yläaste
Liikuntaluokkatoiminta – Seinäjoen yhteiskoulu

Yleistä

Erikoisluokalle valittavan oppilaan koulukuljetus järjestetään tarvittaessa ainoastaan julkisilla kulkuneuvoilla. Näitä julkisia kulkuneuvoja ovat avoimen joukkoliikenteen bussivuorot ja paikallisliikenne. Maksuttoman koulukuljetuksen kilometriraja vuosiluokilla 1.‐3. on kolme kilometriä ja 4.luokasta alkaen viisi kilometriä.

Kahdessa osoitteessa asuvalle oppilaalle järjestetään maksuton kuljetus kilometrirajojen täyttyessä vain siitä osoitteesta, jossa oppilas väestörekisterin mukaan on kirjoilla.

Tietoa Seinäjoen kaupungin erikoisluokista 6.luokan oppilaille:

Kaksikielinen opetus (CLIL) – Marttilan koulu (1-6 lk) ja Seinäjoen lyseo (7-9 lk)

Marttilan koulussa aloittaa syksyllä 2024 kaksikielinen ensimmäinen luokka (CLIL-opetus), jonka kohdekielenä on englanti. Englannin kieltä ei tarvitse osata päästäkseen luokalle. Luokalle otetut oppilaat opiskelevat koko perusopetuksen ajan (vuosiluokat 1-9) kyseisellä luokalla. Yläkoulussa (luokilla 7-9) opetus jatkuu Seinäjoen lyseossa. Lisätietoa yläkoulun täydennyshausta Seinäjoen lyseon sivuilta.

Kaksikielisen opetuksen päätavoitteena on oppia englannin kieltä luontevasti eri oppiaineiden opiskelun yhteydessä. Lukemaan ja kirjoittamaan opiskellaan suomen kielellä. Alussa englannin sanavarastoa hankitaan toiminnallisesti leikkien, laulujen, pelien ja satujen avulla. Osittain vieraalla kielellä opiskelu on vaativampaa kuin tavallisella luokalla opiskelu.

Ensimmäiselle luokalle kaksikieliseen opetukseen ilmoittautuville oppilaille järjestetään soveltuvuustesti. Testi toimii myös apuna oppilasvalinnassa silloin, kun hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja.

Lisätietoja osittain englanninkielisestä opetuksesta löytyy Marttilan koulun sivuilta.

Bilingual classes in Marttilan koulu – teaching in English and in Finnish   

It is possible to apply to the first grade at Marttilan koulu/bilingual classes (CLIL methodology) and study both in English and in Finnish. There is an aptitude test for the preschoolers and after that students will be selected for the upcoming first grade. The students will continue their studies with the same class until year nine; years 1-6 in Marttilan koulu and years 7-9 in Seinäjoen Lyseo.

Lisätietoja / More information from:

Ojala Marika

vt. perusopetusjohtaja , Sivistyksen ja hyvinvoinnin hallinto

Rahko Hanna

vt. Rehtori , Seinäjoen lyseo

Toiminnalliseen oppimiseen painotettu opetus – Törnävän koulu

Törnävän koulussa aloittaa lukuvuonna 2024–2025 toiminnalliseen oppimiseen keskittyvä luokka. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia pedagogisia lähestymistapoja. Oppimistilanteet järjestetään osittain oppijakeskeisiksi oppilaiden taitojen karttuessa. Mm. vertaisoppiminen, kokonaisvaltainen sisältöjen muodostaminen, ilmiöpohjainen oppiminen, yhteisöllisyys, vastuu ympäristöstä, oppimisen aktivointi uudessa oppimisympäristössä (ulos luokasta) ja oppijan mahdollisuus valita työtehtäviään omaehtoisesti ovat opetuksessa käytettäviä menetelmiä ja periaatteita.

Huomioitavaa toiminnallisen oppimiseen -painotettuun opetukseen hakeutumisesta

Erillisiä soveltuvuustestejä ei järjestetä, vaan lapsen halukkuus osallistua painotetun opetuksen luokalle ilmoitetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli haet painotetun opetuksen luokalle koulun oppilasalueen ulkopuolelta, niin valitse kouluun ilmoittautumisen yhteydessä lisäksi toissijaiseksi kouluvalinnaksi oma lähikoulusi.

Mikäli painotetun opetuksen luokalle on enemmän halukkaita kuin voidaan ottaa, luokalle pääsevät arvotaan. Koulun oppilasalueelta pyrkivät voidaan kuitenkin asettaa etusijalle oppilaita luokalle otettaessa.

Rantanen Kimmo

rehtori , Törnävän koulu

Musiikkipainotteinen opetus – Hyllykallion koulu

Hyllykallion koulussa tarjotaan musiikkipainotteista opetusta seinäjokelaisille musiikista innostuneille lapsille. Opetus järjestetään Hyllykallion koulussa toisesta luokasta alkaen. Aiempaa musiikin harrastamista tai osaamista ei edellytetä. Innostus ja myönteinen asenne musiikkia kohtaan riittävät.

Mikäli painotetun opetuksen luokalle on enemmän halukkaita kuin voidaan ottaa, luokalle pääsevät arvotaan. Musiikkipainotteiseen tuntijaon valinta on sitova alakouluajan.

Musiikkipainotteisen opetuksen keskeisenä tavoitteena on lapsen identiteetin, osallisuuden ja tunne-elämän kehittäminen. Musiikkipainotteisen opetuksen tavoitteena on luoda myönteistä asennetta musiikkia kohtaan sekä vahvistaa lapsen musiikkiosaamista. Musiikkipainotteisessa opetuksessa ohjataan lasta musiikin harrastamiseen ja tuetaan musiikkiharrastuneisuutta eri yhteistyötahojen kanssa.

Musiikkipainotteisen opetuksen valinneilla oppilailla on alakoulussa kaksi tuntia viikossa sidottuna musiikkiin. Lisäksi musiikki voi rikastuttaa myös muiden oppiaineiden opetusta.

2. ja 3. luokalla oppilaalla on yksi tunti viikossa enemmän kuin yleisen tuntijaon mukaan opiskelevilla. Opetuksen sisällöt ja tavoitteet ovat muuten samat kuin muussakin perusopetuksessa. Yläkoulussa musiikkipainotteista opetusta on mahdollisuus jatkaa Nurmon yläasteella. Myös Seinäjoen lyseolla on mahdollista jatkaa, mikäli sinne syntyy musiikkipainotteinen ryhmä yläkouluvaiheessa.

Turenius Irene

rehtori , Hyllykallion koulu

Musiikkipainotteinen opetus – Seinäjoen lyseo

Seinäjoen lyseolla tarjotaan musiikkipainotteista opetusta musiikista innostuneille 7.-9.-luokkalaisille. Musiikkipainottteisella luokalla vahvistetaan bändisoittotaitoja eri soittimilla ja laulamalla, harjoitellaan esiintymistä sekä koetaan yhteisöllisyyttä ja musiikin riemua.

Lisätietoja musiikkipainotteisesta opetuksesta Seinäjoen lyseon sivuilta.

Rahko Hanna

vt. Rehtori , Seinäjoen lyseo

Matemaattisten aineiden opetukseen painottuva ryhmä – Nurmon yläaste

Seinäjoen perusopetuksen matemaattisten aineiden luokat toimivat Nurmon yläasteella. Opetusta tarjotaan 7.-9. luokalla. Tavoitteena on saattaa yhteen matematiikasta kiinnostuneet oppilaat ja järjestää sellainen työympäristö, joka tukee oppilaiden oman opiskelun lisäksi yhteistä pohdintaa, ongelmanratkaisukykyä ja tiedonhakua.

Lisätietoa matemaattisten aineiden opetuksesta Nurmon yläasteen sivuilta

Tassi Teemu

rehtori , Nurmon yläaste

Liikuntaluokkatoiminta – Nurmon yläaste

Nurmon yläasteen liikuntaluokkatoiminta on ollut käynnissä vuodesta 2012. Liikuntaluokille valitaan vuosittain n. 46 oppilasta pääsykokeilla. Liikuntaluokkien tavoitteena on saattaa yhteen liikunnasta kiinnostuneet oppilaat.

Lisätietoa liikuntaluokkatoiminnasta Nurmon yläasteen sivuilta

Tassi Teemu

rehtori , Nurmon yläaste

Liikuntaluokkatoiminta – Seinäjoen yhteiskoulu

Seinäjoen Yhteiskoulussa on ollut liikuntaluokkatoimintaa vuodesta 1993 ja joka vuosi kouluun valitaan n. 40 liikuntaluokkalaista, joista muodostetaan kaksi liikuntaluokkaa.

Lisätietoja liikuntaluokkatoiminnasta Seinäjoen yhteiskoulun sivulta.

Noponen Jari

rehtori , Seinäjoen yhteiskoulu