Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia vähentämällä lasten yksinoloa ja tarjoamalla turvalliset olosuhteet sekä aikuisen läsnäoloa ja ohjausta koulupäivän jälkeen.

Osana lapsen kasvun ja kehityksen tukea iltapäivätoiminta auttaa myös koteja ja koulua yhteisessä kasvatustyössä.

Tavoitteena on avoin, rohkaiseva ja kiireetön ilmapiiri, joka tukee lapsen kehitystä ja oppimista.

Haku iltapäivätoimintaan lv 2021-2022

Lukuvuodelle 2021-2022 iltapäivätoiminnan hakuaika on ollut 27.1.-17.2.2021.

Seinäjoen kaupungissa tarjotaan iltapäivätoimintaa klo 12-16 välisenä aikana 1.-2. luokkien oppilaille.

Iltapäivätoiminta ei ole subjektiivinen oikeus. Iltapäivätoimintapaikkaa haetaan aina lukuvuodeksi kerrallaan.

Mikäli toimintapaikkaa kohden tulee enemmän hakemuksia kuin on tarjota paikkoja, lapsia valittaessa etusijalla ovat ykkösluokan oppilaat sekä erityistä tukea tarvitsevat oppilaat.

Toimintaa tarjotaan koulujen yhteydessä sekä palveluntuottajien järjestämänä. Seinäjoen kasvatus- ja opetuslautakunta päättää vuosittain toiminnan järjestämispaikat.

Alakylän ja Joupin koulun iltapäivätoiminta järjestetään Duudsonit Activity Parkissa. Myös muilta kouluilta voi hakeutua Duudsonit Activity Parkin toimintaan.

Huom. hakeutuessanne muun palveluntuottajan järjestämään iltapäivätoimintaan (Duudsonit Activity Park tai Seinäjoen Seudun Urheilijat), ilmoitetaan siitä hakulomakkeella kohdassa ”Muuta huomioitavaa”.

Koulu ja iltapäivätoiminta alkavat torstaina 12.8.2021.

Päätös toimintaan ottamisesta pyritään tiedottamaan koteihin toukokuun loppuun mennessä.

Mikäli iltapäivätoiminnan sähköisen hakulomakkeen toiminnassa ilmeni ongelmia, pyydämme lähettämään palautetta sähköpostiosoitteeseen ilmoittautumistuki@seinajoki.fi

Toimintamaksu

Perusopetuslain mukainen iltapäivätoiminnan toimintamaksu on 1.8.2020 alkaen 140 €/kuukaudessa, käyttöasteesta riippumatta.

Toimintamaksu sisältää ohjauksen, tarvittavat materiaalit ja välineet sekä välipalan. Mikäli samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi toiminnassa mukana, on sisaralennus puolet täydestä toimintamaksusta eli 70 €/kuukaudessa.

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään puolet.

Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kuukauden, maksua ei peritä.

Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksusta peritään ns. paikanvarausmaksu eli puolet kuukausimaksusta. Kesäkuulle ajoittuvista toimintapäivistä ei peritä toimintamaksua.

Perustellusta syystä kuukausittainen toimintamaksu voidaan jättää perimättä mikäli huoltajan toimeentulotukiedellytykset tai huollolliset näkökohdat sitä puoltavat.

Laskutusmuutokset on ilmoitettava kirjallisesti apip@seinajoki.fi

Irtisanominen

Perhe voi halutessaan luopua paikasta kesken kauden.

Paikasta luopumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti aamu- ja iltapäivätoiminnan toimistolle apip@seinajoki.fi

Laskutus jatkuu kuluvan kuukauden loppuun.

Muita mahdollisuuksia koululaisen iltapäivien järjestämiseksi

  • jos viikoittainen toiminnan tarve on vähäistä, kannattaa tiedustella myös koululla mahdollisesti toimivia harrastekerhoja
  • mahdollisesti muut yksityiset toimijat, kuten yksityiset ryhmäperhepäiväkodit tai yksityiset päiväkodit
  • Kelan 1-2 luokkalaisen huoltajille suunnattu osittainen hoitovapaa

Sivustoa päivitetty 31.8.2021