Tällä sivustolla

Haku iltapäivätoimintaan
Toimintamaksu
Irtisanominen
Muita mahdollisuuksia koululaisen iltapäivien järjestämiseksi
Wilmatuki, sivustolta löytyy ohjeet Wilman käyttöönottoon

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia vähentämällä lasten yksinoloa ja tarjoamalla turvalliset olosuhteet sekä aikuisen läsnäoloa ja ohjausta koulupäivän jälkeen.

Osana lapsen kasvun ja kehityksen tukea iltapäivätoiminta auttaa myös koteja ja koulua yhteisessä kasvatustyössä.

Tavoitteena on avoin, rohkaiseva ja kiireetön ilmapiiri, joka tukee lapsen kehitystä ja oppimista.

Haku iltapäivätoimintaan

Lukuvuodelle 2024-2025 iltapäivätoiminnan hakuaika on ollut 24.1.-14.2.2024. Hakuajan jälkeen saapuneet hakemukset huomioidaan, mikäli ryhmässä on tilaa.

Huoltajien tulee luoda Wilma –tunnus tai lisätä huollettava nykyisiin Wilma –tunnuksiin.
Seinäjoen kaupungin Wilmatuki julkaisee oppilaille ja huoltajille tarkoitettuja täsmäohjeita kaupungin verkko-osoitteessa http://www.seinajoki.fi/wilmatuki

Wilma-tunnusten muodostamisen jälkeen iltapäivätoiminnan hakemus tehdään sähköisesti Wilma-järjestelmässä.
Päätös toimintaan ottamisesta ilmoitetaan huoltajille Wilma-järjestelmässä.

Koulun ja iltapäivätoiminnan alkamispäivä on torstaina 8.8.2024.

Seinäjoen kaupungissa tarjotaan iltapäivätoimintaa klo 12-16 välisenä aikana 1.-2. luokkien oppilaille. Iltapäivätoiminta ei ole subjektiivinen oikeus. Iltapäivätoimintapaikkaa haetaan aina lukuvuodeksi kerrallaan.

Mikäli toimintapaikkaa kohden tulee enemmän hakemuksia kuin on tarjota paikkoja, lapsia valittaessa etusijalla ovat ykkösluokan oppilaat sekä erityistä tukea tarvitsevat oppilaat.

Toimintaa tarjotaan koulujen yhteydessä joko kaupungin tai palveluntuottajien järjestämänä. Seinäjoen kasvatus- ja opetuslautakunta päättää vuosittain toiminnan järjestämispaikat.

Lukuvuoden 2024-2025 iltapäivätoiminnan järjestämispaikat ovat:

 • Alakylä (Duudsonit Activity Park)
 • Halkosaari
 • Hyllykallio
 • Jouppi (Duudsonit Activity Park)
 • Kertunlaakso
 • Keski-Nurmo
 • Kirja-Matti
 • Kivistö
 • Kärki (Tmi Sportti Tenavaparkki)
 • Lintuviita
 • Marttila
 • Niemistö (Seinäjoen Seudun Urheilijat)
 • Niittyvilla
 • Pajuluoma
 • Pohja
 • Pruukin yhtenäiskoulu
 • Seinäjoen Lyseo
 • Tanelinranta (Tmi Sportti Tenavaparkki)
 • Toivolanranta
 • Toukolanpuisto
 • Törnävä
 • Valkiavuori

Alakylän ja Joupin koulun iltapäivätoiminta järjestetään Duudsonit Activity Parkissa. Myös muilta kouluilta voi hakeutua Duudsonit Activity Parkin toimintaan.

Etelä-Pohjanmaan Steinerkoulun oppilaat hakevat iltapäivätoimintapaikkaa oman koulun kautta.


Toimintamaksu

Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt 31.8.2022 kokouksessaan iltapäivätoiminnan toimintamaksujen nostamisesta vuoden 2023 alusta.

Perusopetuksen mukainen iltapäivätoiminnan toimintamaksu on 1.1.2023 alkaen 150 €/kuukaudessa, käyttöasteesta riippumatta. Mikäli samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi toiminnassa mukana, on sisaralennus 25 % täydestä toimintamaksusta eli 112,50 €/kuukaudessa.

Toimintamaksu sisältää ohjauksen, tarvittavat materiaalit sekä välipalan. Koulujen loma-ajat, kuukausien pituus tai lapsen läsnäoloaika eivät vaikuta toimintamaksun suuruuteen.

Mahdollisesti kesäkuulle ajoittuvista toimintapäivistä ei peritä toimintamaksua.

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään puolet.
Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kuukauden, maksua ei peritä. Tällöin edellytyksenä on, ettei lapsi ole sairautensa vuoksi pystynyt osallistumaan myöskään koulussa annettuun opetukseen.

Jos lapsi ei muusta, etukäteen ilmoitetusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksusta peritään paikanvarausmaksuna puolet kuukausimaksusta. Tällöin asiasta tulee ilmoittaa etukäteen kirjallisesti aamu- ja iltapäivätoiminnan toimistolle sekä mahdolliselle palveluntuottajalle.

Laskutusmuutokset on ilmoitettava kirjallisesti apip@seinajoki.fi


Perustellusta syystä kuukausittainen toimintamaksu voidaan jättää perimättä mikäli huoltajan toimeentulotukiedellytykset tai huollolliset näkökohdat sitä puoltavat.

Irtisanominen

Perhe voi halutessaan luopua paikasta kesken kauden.

Paikasta luopumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti aamu- ja iltapäivätoiminnan toimistolle apip@seinajoki.fi

Laskutus jatkuu kuluvan kuukauden loppuun.

Muita mahdollisuuksia koululaisen iltapäivien järjestämiseksi

 • jos viikoittainen toiminnan tarve on vähäistä, kannattaa tiedustella myös koululla mahdollisesti toimivia harrastekerhoja
 • mahdollisesti muut yksityiset toimijat, kuten yksityiset ryhmäperhepäiväkodit tai yksityiset päiväkodit
 • Kelan 1-2 luokkalaisen huoltajille suunnattu osittainen hoitovapaa

Sivustoa päivitetty 23.5.2024