Kuvataideopettaja Virpi Timosen Kipinä-hankkeeseen kuuluva Saiman lasten maalaama muraali Ylisentiellä.

Taide- ja kulttuuripäiväkoti Saima

Saima on taide- ja kulttuuripainotteinen päiväkoti keskustan tuntumassa. Saima toimii kahdessa kiinteistössä, joissa molemmissa on kaksi lapsiryhmää.

Päiväkoti on auki arkisin 6 – 18 ennalta tehtyjen hoitoaikavarausten mukaan.

Esiopetusaika on 8.30-12.30.

Siveltimet (5-vuotiaat)

p. 044 754 1708

saima.siveltimet@seinajoki.fi

Sanasiivet (esikoululaiset)

p. 044 754 1707

saima.sanasiivet@seinajoki.fi

Päiväkoti Saima, Vapaudentie 27, 60100 Seinäjoki

Sävelet (alle 3-vuotiaat)

p. 044 470 0324

saima.savelet@seinajoki.fi

Soinnut (3-4 -vuotiaat)

p. 044 754 1742

saima.soinnut@seinajoki.fi

Päiväkoti Saima, Ylisentie 15, 60100 Seinäjoki

Päiväkoti Saiman toiminta-ajatus

Toivomme, että päiväkodissamme lapsi kokee olonsa turvalliseksi ja hän saa mahdollisuuden monipuoliseen leikkiin sekä oppimiseen. Arvomaailmamme painottaa lapsilähtöisyyttä, kulttuuria ja taiteita sekä toiminnallista yhteistyötä vanhempien kanssa. Kohtaamme lapsen yksilönä ja ainutlaatuisena persoonana ja tuemme hänen kasvuaan tasapainoiseksi, elämänmyönteiseksi ja leikkiväksi lapseksi.

Tärkeintä lapselle on oppia rakastamaan itseään ainutlaatuisena ihmisenä. Tuemme lapsen hyvän itsetunnon ja terveen minäkuvan vahvistumista. Autamme lasta tunnistamaan, näyttämään ja hyväksymään sekä omat että muiden tunteet. Tunteiden käsittely auttaa lasta rikkaisiin ja monipuolisiin vuorovaikutussuhteisiin niin lasten kuin aikuistenkin kanssa sekä huomioimaan ympärillä olevat ihmiset empaattisin ja eettisin arvoin.

Tavoitteenamme on antaa lapsille monipuolisia elämyksiä ja kokemuksia kaikista taiteen ja kulttuurin muodoista eri aistien välityksellä.