Taide- ja kulttuuripäiväkoti Saima

Saima on taide- ja kulttuuripainotteinen päiväkoti keskustan tuntumassa. Saima toimii kahdessa kiinteistössä, joissa molemmissa on kaksi lapsiryhmää.

Päiväkoti on auki 6.30-17.00 (tarvittaessa 6.00-18.00)

Siveltimet (5-vuotiaat)

044 754 1708

Sanasiivet (esikoululaiset)

044 754 1707

Päiväkoti Saima, Vapaudentie 27, 60100 Seinäjoki

Sävelet (alle 3-vuotiaat)

044 470 0324

Soinnut (3-4 -vuotiaat)

044 754 1742

Päiväkoti Saima, Ylisentie 15, 60100 Seinäjoki

Päiväkoti Saiman toiminta-ajatus

Toivomme, että päiväkodissamme lapsi kokee olonsa turvalliseksi ja hän saa mahdollisuuden monipuoliseen leikkiin sekä oppimiseen. Arvomaailmamme painottaa lapsilähtöisyyttä, kulttuuria ja taiteita sekä toiminnallista yhteistyötä vanhempien kanssa. Kohtaamme lapsen yksilönä ja ainutlaatuisena persoonana ja tuemme hänen kasvuaan tasapainoiseksi, elämänmyönteiseksi ja leikkiväksi lapseksi.

Tärkeintä lapselle on oppia rakastamaan itseään ainutlaatuisena ihmisenä. Tuemme lapsen hyvän itsetunnon ja terveen minäkuvan vahvistumista. Autamme lasta tunnistamaan, näyttämään ja hyväksymään sekä omat että muiden tunteet. Tunteiden käsittely auttaa lasta rikkaisiin ja monipuolisiin vuorovaikutussuhteisiin niin lasten kuin aikuistenkin kanssa sekä huomioimaan ympärillä olevat ihmiset empaattisin ja eettisin arvoin.

Tavoitteenamme on antaa lapsille monipuolisia elämyksiä ja kokemuksia kaikista taiteen ja kulttuurin muodoista eri aistien välityksellä.