Seinäjoen Yhteiskoulussa toimivat peruskoulun ylimmät luokat (7–9).
Koulun arvoja ovat hyvä perusopetus, turvallisuus, viihtyisyys sekä
osallisuus.
Kaikessa koulun toiminnassa ja ihmissuhteissa vaalitaan toisen ihmisen
kunnioittamista.

Koulussamme on erikoisluokkatoimintaa liikunnassa.

Koulun verkkosivuilta löydät tietoja koulun toiminnasta, henkilökunnasta ja yhteystiedot.

TIEDOKSI

Lomake tuleville 7. -luokkalaisille!

Liikuntaluokkaesite!

Wilma

Mikäli huoltajilla on ongelmia Wilmatunnusten kanssa, niin ohjeita löytyy alla olevasta linkistä.

http://www.seinajoki.fi/wilmatuki