Seinäjoen Yhteiskoulussa toimivat peruskoulun ylimmät luokat (7–9).
Koulun arvoja ovat hyvä perusopetus, turvallisuus, viihtyisyys sekä
osallisuus.
Kaikessa koulun toiminnassa ja ihmissuhteissa vaalitaan toisen ihmisen
kunnioittamista.

Koulussamme on erikoisluokkatoimintaa liikunnassa.

Koulun verkkosivuilta löydät tietoja koulun toiminnasta, henkilökunnasta ja yhteystiedot.

Ajankohtaista

Seinäjoen Yhteiskoulun stipendirahastosta jaetaan vuosittain stipendejä eri tavoilla menestyneille oppilaille. Rahastoa ovat kartuttaneet ja toivomme, että edelleen kartuttavat niin yksityishenkilöt, järjestöt kuin yrityksetkin. Vuosittain haetaan ja jaetaan myös vaihtuvia stipendejä eri oppiaineissa taitaville oppilaille.  

Jos haluat tehdä lahjoituksen koulumme stipendirahastoon, voit tehdä sen tilille FI90 5419 2950 0163 78/ Seinäjoen Yhteiskoulu. Jos haluat tehdä lahjoituksen nimettömänä, kirjoita se viestikenttään. Lahjoittajien nimet laitetaan koulun nettisivulle. 

Yhteydenotot: rehtori Jari Noponen 040-7748377

TIEDOKSI

Uusi kevättiedote 2024!

Lomake tuleville 7. -luokkalaisille!

Liikuntaluokkaesite!

Wilma

Mikäli huoltajilla on ongelmia Wilmatunnusten kanssa, niin ohjeita löytyy alla olevasta linkistä.

http://www.seinajoki.fi/wilmatuki