Seinäjoen Yhteiskoulussa toimivat peruskoulun ylimmät luokat (7–9).
Koulun arvoja ovat hyvä perusopetus, turvallisuus, viihtyisyys sekä
osallisuus.
Kaikessa koulun toiminnassa ja ihmissuhteissa vaalitaan toisen ihmisen
kunnioittamista.

Koulussamme on erikoisluokkatoimintaa liikunnassa.

Koulun verkkosivuilta löydät tietoja koulun toiminnasta, henkilökunnasta ja yhteystiedot.

Koulumme esittely

Koulun esittely-teams 26.1.2023

Tietoturvasyistä johtuen tallenne on saatavilla pyynnöstä Anulta tai Jarilta Wilmalla tai sähköpostilla:

anu.koskela@seinajoki.fi tai jari.noponen@seinajoki.fi

TIEDOKSI

Hakeminen Seinäjoen Yhteiskouluun

Liikuntaluokka hakeminen

 

Wilma

Mikäli huoltajilla on ongelmia Wilmatunnusten kanssa, niin ohjeita löytyy alla olevasta linkistä.

http://www.seinajoki.fi/wilmatuki